Albańskie derywaty przymiotnikowe z prefiksem pa-

Artur Karasiński

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LinCop.2009.036

Abstrakt


The aim of this article is the analysis of Albanian denominal adjective derivatives with the negative prefix pa-. The main assumption made by the author is the existence of structural isomorphism (parallelism in language system in which structuring of one level parallels, or is made to parallel, that of another) between the structure of the derivative and the structure of the sentence. The proposed model of the analysis is directed from content to form. All examined denominal adjective derivatives are analyzed within their nominal context which specifies the meaning of derivatives and displays their semantic structure.  Nominal  phrases  containing  adjective  derivatives  are  interpreted  as  the representation of predicate-argument structures. The kind of relation between defined noun  and derivational base of  the  adjective  is  a  criterion of  the division of Albanian adjective derivatives with the negative prefix pa-. These types of relations are:

1.  The relation in which the base of an adjective represents the basic predicate.

2.  The relation in which the base of an adjective represents an additional predicate.

3.  The relation in which the base of an adjective and a noun represents arguments while the predicate is not expressed explicitly.


Słowa kluczowe


język albański; przymiotnik; struktura predykatowo-argumentowa; derywacja; derywacja semantyczna; negacja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


APRESJAN J. D., 1980, Semantyka leksykalna. Synonimiczne środki języka, przeł. Z. Kozłowska i A. Markowski, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

BALTOVA J., KAROLAK S., MALDJIEVA V., 2003, Projekt VIII tomu GKBP: Słowotwórstwo. Wybrane zagadnienia, w: Studia gramatyczne bułgarsko-polskie, t. VII: Przewodnik po akademickiej Gramatyce konfrontatywnej bułgarsko-polskiej, Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, s. 185–192.

DEMIRAJ S., 1995, Gramatika e gjuhes shqipe, vellimi I morfologjia, Tirana: Akademia e Shkencave e Republikes se Shqiperise.

GROCHOWSKI M., 1982, Zarys leksykologii i leksykografii. Zagadnienia synchroniczne, Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

KALLAS K., 1984, Słowotwórstwo. Przymiotnik, w: R. Grzegorczykowa, R. Laskowski, H. Wrobel (red.), Gramatyka współczesnego języka polskiego. Morfologia, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 408–455.

KOSTALLARI A. (red.), 1984, Fjalor i shqipes se sotme, Tirana: Akademia e Shkencave e Republikes se Shqiperise.

MALDJIEVA V., 2007, Funkcje derywatow w tekście (propozycja modelu analizy i opisu), w: Słowotwórstwo i tekst, V. Maldjieva i Z. Rudnik Karwatowa (red.), Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, s. 120–129.

MINDAK J., SAWICKA I., 1993, Zarys gramatyki języka albańskiego, Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.

NAGÓRKO A., 1987, Zagadnienia derywacji przymiotników, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

SOKOŁOWSKI J., 2000, Słowiańskie derywaty imienne z przyimkiem negacji w podstawie, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

SURDULLI M. (red.), 1985, Gramatika e gjuhes se sotme letrare shqipe, Morfologja, Prishtina: Enti i Tekstave dhe i Mjeteve Mesimore i Krahines Socialiste Autonome te Kosoves.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN 2080-1068 (print)
ISSN 2391-7768 (online)

Partnerzy platformy czasopism