"W głębi serca, w tajemnicy, w cztery oczy…". O statusie pewnego typu wyrażeń z kształtem "w"

Celina Heliasz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LinCop.2009.027

Abstrakt


The present paper is dedicated to the problem of the description of expressions characterizing transparency of activities. The point of interest are only multisegmental expressions, called prepositional expressions, built with the preposition w ‘in’, for example w tajemnicy, w głębi serca, w cztery oczy. Their linguistic status is not the same: some of  them are lexical units, whereas others are only constructions. Nevertheless, in the older and more recent lexicographical works their characterization is neither adequate nor consistent. They are described as the meanings or uses of the particular nouns or prepositions or as distinct entries. Often, they occur in many different entries, once as lexical units, once as constructions. In my article I show the modes of the lexicographical description of selected examples of such expressions. Next, I present the results of the analysis of these expressions achieved by using the method proposed by Bogusławski (1976, 1987) and Grochowski (1976, 1995).


Słowa kluczowe


wyrażenie przyimkowe; jednostka języka; konstrukcja; predykat

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


BOGUSŁAWSKI A., 1976, O zasadach rejestracji jednostek języka, Poradnik Językowy, z. 8, s. 356–364.

BOGUSŁAWSKI A., 1987, Obiekty leksykograficzne a jednostki języka, w: Z. Saloni (red.), Studia z polskiej leksykografii współczesnej III, Białystok: Wydawnictwo Filii UW, s. 115–124.

BOGUSŁAWSKI A., 1988, Język w słowniku, Wrocław: Ossolineum.

BOGUSŁAWSKI A., 2007, The Concept ‘say that’, w: A. Bogusławski, A Study in the Linguistics -Philosophy Interface, Warszawa: BEL Studio, s. 423–506.

GROCHOWSKI M., 1976, Przyimek jako wykładnik relacji semantycznych między wyrażeniami predykatywnymi, Polonica II, s. 73–91.

GROCHOWSKI M., 1980, Pojęcie celu. Studia semantyczne, Wrocław: Ossolineum.

GROCHOWSKI M. (red.), 1995, Wyrażenia funkcyjne w systemie i tekście. Materiały konferencji naukowej (Toruń 21–23 X 1993), Toruń: Wydawnictwo UMK.

GROCHOWSKI M. (red.), 2005, Przysłówki i przyimki. Studia ze składni i semantyki języka polskiego, Toruń: Wydawnictwo UMK.

(ISJP) BAŃKO M. (red.), 2000, Inny słownik języka polskiego, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

(KIPI) Korpus Instytutu Podstaw Informatyki PAN [online], http://korpus.pl/ [10.06. 2008].

(KJP) Korpus Języka Polskiego PWN [online], http://korpus.pwn.pl, [10.06.2008].

(KRJP) Korpus Referencyjny Języka Polskiego PELCRA, [online], http://korpus.ia.uni. lodz.pl, [10.06.2008].

(SJPSz) SZYMCZAK M. (red.), 1988, Słownik języka polskiego, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

(SWJP) DUNAJ B. (red.), 1996, Słownik współczesnego języka polskiego, Warszawa: Wydawnictwo Wilga.

(USJP) DUBISZ S. (red.), 2003, Uniwersalny słownik języka polskiego, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN 2080-1068 (print)
ISSN 2391-7768 (online)

Partnerzy platformy czasopism