Hierarchia wyrażeń metatekstowych

Magdalena Żabowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LinCop.2009.026

Abstrakt


Hierarchy of metatextual expressions is object of consideration in this article. It concerns the problem of co-occurence of metatextual expressions. As it has been showed, metapredicated operators occupy the lowest level  of this hierarchy, higher of these expressions are the particles, and the highest level represent metatextual comments and conjunctions. There is also the hierarchy on each distinguished levels.


Słowa kluczowe


metatekst; wyrażenia metatekstowe; partykuły; semantyka

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


BAŁABANIAK D., 2005, Właściwości semantyczne partykuł modalnych (chyba, pewnie, pewno, zapewne) a struktura tematyczno-rematyczna wypowiedzenia, Polonica XXIV–XXV, s. 229–244.

BAŁABANIAK D., 2007, Wysoko i wysoce jako wykładniki intensywności cechy, w: A. Dobaczewski (red.), Studia nad współczesną polszczyzną. Gramatyka, semantyka, pragmatyka, Toruń: Wydawnictwo UMK, s. 153–157.

BOGUSŁAWSKI A., 1976, O zasadach rejestracji jednostek języka, Poradnik Językowy, z. 8, s. 356–364.

BOGUSŁAWSKI A., 1977, Deviance and reiteration, Linguistica Silesiana 2, s. 7–22.

BOGUSŁAWSKI A., 1979, Performatives or metatextual comments? On the cognitive and non-cognitive linguistic conventions, Kwartalnik Neofilologiczny XXVI, z. 3, s. 301– –326 (przedr. w: Sprawy słowa, Warszawa 1994: Veda).

DANIELEWICZOWA M., 2007, Przymiotniki nieprzymiotniki. O pewnym niezwykłym typie wyrażeń w języku polskim, Zbornik Matice Srpske za slavistiku 71–72, s. 223–236.

GROCHOWSKI M., 1986, Polskie partykuły. Składnia, semantyka, leksykografia, Wrocław: Ossolineum.

GROCHOWSKI M., 1997, Wyrażenia funkcyjne. Studium leksykograficzne, Kraków: IJP PAN.

JANUS E., 1981, Wykładniki intensywności cechy (na materiale polskim i rosyjskim), Wrocław: Ossolineum.

MIROWICZ A., 1949, O swoistej funkcji pozagramatycznej partykuł, Język Polski XXIX, z. 1, s. 30–34.

MIROWICZ A., 1956, Pojęcie modalności gramatycznej a kwestia partykuł, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego XV, s. 81–92.

STARZEC A., 1999, Współczesna polszczyzna popularnonaukowa, Opole: Wydawnictwo UO.

WAJSZCZUK J., 1997, System znaczeń w obszarze spójników polskich. Wprowadzenie do opisu, Warszawa: Katedra Lingwistyki Formalnej UW.

WAJSZCZUK J., 2005, O metatekście, Warszawa: Katedra Lingwistyki Formalnej UW.

WALUSIAK E., 2005, Partykuła to jako operator struktury tematyczno-rematycznej zdania. Opis właściwości składniowych i szyku, Polonica XXIV–XXV, s. 207–227.

WIERZBICKA A., 1971, Metatekst w tekście, w: M. R. Mayenowa (red.), O spójności tekstu, Wrocław: Ossolineum, s. 105–121.

ŻABOWSKA M., 2006, Zróżnicowanie semantyczne partykuł epistemicznych, LingVaria 1, s. 203–213.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN 2080-1068 (print)
ISSN 2391-7768 (online)

Partnerzy platformy czasopism