Wyrażenia nieostre w języku prawa w świetle pragmatyki językowej

Iwona Witczak-Plisiecka

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LinCop.2009.013

Abstrakt


Niniejszy artykuł porusza problemy nieostrości form językowych w angielskich tekstach prawnych.  Praca  zawiera omówienie  problemów  terminologicznych  związanych z kategoryzacją nieostrości w języku angielskim oraz analizę wybranych przykładów wyrażeń  nieostrych,  występujących  w  angielskojęzycznych  tekstach  normatywnych. Analizowane przykłady zawierają wyrażenia modalne,  a w szczególności deontyczne użycia czasownika  shall oraz wybrane związki  frazeologiczne charakterystyczne dla rejestru prawnego.W przedstawianych rozważaniach porusza się także z punktu widzenia pragmatyki językowej problem kodu językowego i inferencji. Teza artykułu jest taka: nieostrość obecna w tekstach prawnych w wielu wypadkach jest lub może być niwelowana w wynikuodniesienia do kontekstu, który ‘dookreśla’ znaczenie pozornie ogólnych lub nieostrych form językowych.

Słowa kluczowe


vagueness; indeterminacy; ambiguity; law; legal language

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


BHATIA V., ENGBERG J., GOTTI M., and HELLER D. (eds.), 2005, Vagueness in Normative Texts, Berlin: Peter Lang.

BIX B., 1993, Law, Language and Legal Determinacy, Oxford: Clarendon Press.

CAO D., 2007, Inter-lingual uncertainty in bilingual and multilingual law, Journal of Pragmatics 39, pp. 69–83.

CARSTON R., 2002, Thoughts and Utterances. The Pragmatics of Explicit Communication, Oxford: Blackwell.

CULVER K. C., 2004, Varieties of Vagueness, University of Toronto Law Journal 54.1, pp. 109–127.

DAVIES M., 2003, Philosophy of language, In: N. Bunnin and E. P. Tsui-James (eds.), The Blackwell Companion to Philosophy, 2nd ed. Oxford: Blackwell, pp. 90–146.

DAVIES M., 2006, “Foundational Issues in the Philosophy of Language”, In: M. Devitt and R. Hanley, The Blackwell Guide to the Philosophy of Language, Oxford: Blackwell, pp. 19–40.

DWORKIN R., 1986, Law’s Empire, Cambridge, MA: Harvard University Press.

ENDICOTT T. A. O., 2000, Vagueness in Law, Oxford: OUP.

ENDICOTT T., 2002, Law and Language, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2002 Edition), E. N. Zalta (ed.) [online], http://plato.stanford.edu/archives/win2002/entries/law-language/, [20.01.2007].

FELKINS L., 1998, Understanding Vagueness [online], http://perspicuity.net/paradox/vagueness.html (revised version) [20.12.2006].

FELKINS L., 2004, Some Consequences of Ambiguity and Vagueness [online], http://perspicuity.net/paradox/vag-cons.html (revised version) [10.12.2006].

FREDSTED E., 1998, On semantic and pragmatic ambiguity, Journal of Pragmatics 30, pp. 527–541.

HART H. L. A., 1961, The Concept of Law, New York: Oxford University Press. http://www.findlaw.com [10.15.2006].

http://www.law.com.dictionary [10.15.2006].

HUTTON C., 1996, Law Lessons for Linguists? Accountability and Acts of Professional Classification, Language and Communication, Vol. 16, No. 3, pp. 205–14. Reprinted in R. Harris and G. Wolf (eds.), 1988 Integrational Linguistics: A First Reader,Oxford: Pergamon, pp. 294–304.

KATZ J. J., 1977, Propositional Structure and Illocutionary Force, New York: Thomas Crowell.

KEMPSON R., 1977, Semantic Theory, Cambridge: Cambridge University Press.

LUDLOW P., 2005, Contextualism and the New Linguistic Turn in Epistemology, In: G. Preyer and G. Peter (eds.), Contextualism in Philosophy, Oxford: Clarendon Press, pp. 11–50.

MOWAT C., 1999, A Plain Language Handbook for Legal Writers, Scarborough, ON: Carssell.

ODROWĄŻ-SYPNIEWSKA J., 2000, Zagadnienie nieostrości [The question of vagueness], Warszawa: Wydział Filozofii i Socjologii UW.

ODROWĄŻ-SYPNIEWSKA J., 2005, O nieostrości i niewyraźności, Ruch Filozoficzny No. 2, pp. 229–234.

ODROWĄŻ-SYPNIEWSKA J., 2006, Rodzaje naturalne. Rozważania z filozofii języka,Warszawa: Semper.

SAPIR E., 1958, The Status of Linguistics as a Science, 1929; Reprinted in: E. Sapir, Culture, Language and Personality, D. G. Mandelbaum. Berkeley (ed.), CA: University of California Press.

SCHIFFER S., 2006, Vagueness, In: M. Devitt and R. Hanley (eds.), The Blackwell Guide to the Philosophy of Language, Oxford: Blackwell.

SHAPIRO S., 2006, Vagueness in Context, Oxford: Clarendon Press.

SOLAN L. M., 2004, Pernicious ambiguity in contracts and statutes, Chicago-Kent Law Review, Vol. 9, No. 3, pp. 859–888.

TAŁASIEWICZ M., 2002, Pragmatyczna koncepcja nieostrości, Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria, No.1, pp. 101–113.

TIERSMA P. M., 1999, Legal Language, Chicago: The University of Chicago Press.

TOOLAN M., 2000, Legal Statute and Integrational Linguistics: Determining the Meaning of Theft, A paper delivered at the Sociolinguistic Symposium, Bristol UK, April 2000, [online], http://artsweb.bham.ac.uk/MToolan/integrationtheft.html [15.06.2006].

TROSBORG A., 1995, Statutes and contracts: An analysis of legal speech acts in the English language of the law, Journal of Pragmatics 23, pp. 31–53.

WILLIAMS C., 2005, Tradition and Change in Legal English. Verbal Constructions in Prescriptive Texts, Bern: Peter Lang.

WILLIAMSON T., 1994, Vagueness, London: Routledge.

WITCZAK-PLISIECKA I., 2001, Semantic and Pragmatic Aspects of Speech Acts in English Legal Texts, PhD dissertation, University of Lodz, Poland (MS).

WITCZAK-PLISIECKA I., 2007, The pragmatics of vagueness or semantic indeterminacy in the legal context, In: P. CAP et al., Current Trends in Pragmatics, Cambridge: Cambridge Scholars Press, pp. 205–221.

ZHANG Q., 1998, Fuzziness – vagueness – generality – ambiguity, Journal of Pragmatics 29, pp. 13–31.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN 2080-1068 (print)
ISSN 2391-7768 (online)

Partnerzy platformy czasopism