Kulturowy wymiar polskiej orientalistyki. Wiesław Kotański i jego badania nad kulturą Japonii

Marcin Lisiecki

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/lud103.2019.07

Abstrakt


Głównym celem artykułu jest analiza dorobku Wiesława Kotańskiego w kontekście światowych badań kultury Japonii. Możemy wskazać co najmniej dwie przyczyny podjęcia tego tematu. Po pierwsze, był on jednym z najważniejszych badaczy Japonii w Polsce. Zasłynął nie tylko pracami na rzecz utworzenia polskich studiów japonistycznych, lecz także próbami sformułowania metodologii badań japońskiej kultury. Ponadto, jako tłumacz przybliżał polskim czytelnikom zabytki japońskiej literatury. Po drugie, jako jeden z niewielu współczesnych polskich orientalistów jest uznawany za ważnego badacza Japonii poza granicami Polski. Szczególnie istotny jest jego wkład w tłumaczenie najstarszego zabytku piśmiennictwa japońskiego, czyli Kojiki. W tym także wypracowanie metod przekładu tego niezwykle trudnego i wieloznacznego tekstu.


Słowa kluczowe


Wiesław Kotański, Japonia, japonistyka, kultura, Kojiki, intonacja, przekład

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Antoni, K. (2012). Kojiki – Aufzeichnung alter begebenheiten. Berlin: Insel Verlag.

Antoni, K. Kotodama to “Kojiki”― shinwa, reishō jujutsu, seidjiteki ideorogī to shite no kotodama. Pozyskano z: http://www2.kokugakuin.ac.jp/shukyobunka/IACM/Antoni-jp.pdf.

Bednarczyk, A. (2014a). O stanie i kierunkach rozwoju polskiej japonistyki – zarys problematyki. W: A. Bednarczyk, M. Leśniczak, W. J. Nowak. Verba et imagines Iaponiae. Księga dedykowana pamięci Profesora Romana S. Ingardena (1920-2011). Nowe trendy i kierunki badań w polskiej japonistyce w 5. Rocznicę powołania studiów na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Toruń: Wydawnictwo UMK.

Bednarczyk, A. (2014b). Japonologa-japonistyka-japonoznawstwo. Z historii polskiej nazwy nauki o Japonii. W: A. Bednarczyk, M. Leśniczak, W. J. Nowak. Verba et imagines Iaponiae. Księga dedykowana pamięci Profesora Romana S. Ingardena (1920-2011). Nowe trendy i kierunki badań w polskiej japonistyce w 5. Rocznicę powołania studiów na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Toruń: Wydawnictwo UMK.

Chmielewski, J. (1977). Orientalistyka tradycyjna i nietradycyjna. W: Nowe specjalności w nauce współczesnej. Materiały z posiedzeń Konwersatorium Naukoznawczego Polskiej Akademii Nauk. Wrocław: Ossolineum.

Chmielewski, J., Reychman, J. (1966). Witold Jabłoński (1901-57) i warszawski ośrodek sinologiczny. W: J. Reychman. Szkice z dziejów polskiej orientalistyki. T. 2. Warszawa: PWN.

Dziekan, M. (2014). Orientalistyka między „tradycyjną” filologią a potrzebami współczesności. W poszukiwaniu metodologii orientalistyki. Przegląd Orientalistyczny, 1(2).

Heldt, G. (2014). The Kojiki. An Account of Ancient Matters. New York: Columbia University Press.

Hirafuji, K. (2014[25]). Gaikokujin ga mita Kōjiki. 130 nen toshime no Kōjiki. Kokugakuindaigaku kenkyū kaihatsu suishin kikō kiyō, 5.

Huszcza, R. (2012). Japonistyka jagiellońska – studia uniwersyteckie i ich naukowe fundamenty. W: B. Kubiak Ho-Chi (red.). Japonia w Polsce. W 90. Rocznicę nawiązania stosunków oficjalnych między polską i Japonią. Warszawa: Wydawnictwo UW.

Kotański, W. (1977). Kultura japońska a religia. W: J. Keller (red.). Kultura a religia. Warszawa: Iskry.

Kotański, W. (1985). Generic Denotations Accompanying Names of Gods and Men in the Kojiki. Rocznik Orientalistyczny, XLV(1).

Kotański, W. (1990). Opowieści o pierwszych władcach japońskich. Warszawa: Iskry.

Kotański, W. (1994). Poezja japońskich bogów, czyli na tropie zaczątków satyry (1). Japonica. Czasopismo poświęcone cywilizacji japońskiej, 3.

Kotański, W. (1995a). Od ekologii do mizuhologii. W: W. Kotański. W kręgu shintoizmu. Przeszłość i jej tajemnice. T. 1. Warszawa: Dialog.

Kotański, W. (1995b). „Shintō” jako tło kultury japońskiej. W: W. Kotański. W kręgu shintoizmu. Przeszłość i jej tajemnice. T. 1. Warszawa: Dialog.

Kotański, W. (1995c). Dziedzictwo japońskich bogów. Uranokracja. Wrocław-Warszawa-Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Kotański, W. (1995d). Intonacja jako narzędzie badań nad tekstem staro japońskim. Japonica. Czasopismo poświęcone cywilizacji japońskiej, 5.

Kotański, W. (1995e). Imiona bogów w Kojiki. W: W. Kotański. W kręgu shintoizmu. Przeszłość i jej tajemnice. T. 1. Warszawa: Dialog.

Kotański, W. (2000). Moja Japonia. Tygodnik Powszechny. Pozyskano z: http://www.tygodnik.com.pl/japonia/kotanski.html.

Kotański, W. (2000). Wspomnienia z początków japonistyki w Polsce i inne refleksje. Japonica. Czasopismo poświęcone cywilizacji japońskiej, 12.

Kotański, W. (2004). Kojiki no atarashī kaidoku – Kotansuki no Kojiki kenkyū to gaikokugoyaku Kojiki. Y. Mitsui (hen.). Tōkyō: kinseisha.

Kotański, W. (2013a). Subete wa konton kara hajimaru ― Vuiesuwafu Kotansuki-cho “Nihon no kamigami no isan” iyaku sono 1. Analecta Nipponica. Journal of Polish Association for Japanese Studies, 3.

Kotański, W. (2013b). „Kojiki” no genbun o kenkyū suru riyū hōhō hōfu. Analecta Nipponica. Journal of Polish Association for Japanese Studies, 3.

Kotański, W., Seffried, K. (1961). Stosunki kulturalne między Polską i Japonią (zarys). Przegląd Orientalistyczny, 2(38).

Kotarbiński, T. (1957). Wesołe smutki, Warszawa: PWN.

Kreiner, J. (1984). A Concrete Holistic Approach to the Study of Japanese Culture: An Example of Civilization Studies. Senri Ethnological Studies, 16.

Künstler, J. M. (2005). Wiesław Roman Kotański (1915-2005). Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, 68.

Lisiecki, M. (2018). Languages and understanding of different cultures. Remarks on the margins of a paper by Stanisław Schayer. W: М.Ф. Альбедиль, Н.А. Янчевская (ред.). Mitrasampradānam. Сборник научных статей к 75-летию Ярослава Владимировича Василькова. Санкт-Петербург: Российская академия наук Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера).

Łukasiewicz, M. (2000). Studia japonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Japonica. Czasopismo poświęcone cywilizacji japońskiej, 12.

Majewicz, F. A. (2012). 25 lat studiów japonistycznych w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W: B. Kubiak Ho-Chi (red.). Japonia w Polsce. W 90. Rocznicę nawiązania stosunków oficjalnych między polską i Japonią. Warszawa: Wydawnictwo UW.

Matsui, Y. (2006). Wiesuwafu Roman Kotansuki keireiki. W: Y. Matsui. Ko Kotansuki hakase kinen. Chūō shokoku no nihonkenkyūte nihongo kyōiku. Tōkyo: Kiseisha.

Okazaki, K. (2000). Warszawska japonistyka – teraźniejszość i perspektywy. Japonica. Czasopismo poświęcone cywilizacji japońskiej, 12.

Okazaki, T. (2012). 90 lat historii japonistyki na Uniwersytecie Warszawskim. W: B. Kubiak Ho-Chi (red.). Japonia w Polsce. W 90. Rocznicę nawiązania stosunków oficjalnych między polską i Japonią. Warszawa: Wydawnictwo UW.

Pałasz-Rutkowska, E. (2005). Profesor Wiesław Kotański (1915-2005) wybitny uczony, japonista, wychowawca pokoleń. Azja-Pacyfik, 8.

Reychamn, J. (1966). Z dziejów orientalizmu polskiego w dobie oświecenia. W: J. Reychman. Szkice z dziejów polskiej orientalistyki. T. 2. Warszawa: PWN.

Stefański, K. (2012). Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Pracowania Języka i Kultury Japońskiej. W: B. Kubiak Ho-Chi (red.). Japonia w Polsce. W 90. Rocznicę nawiązania stosunków oficjalnych między polską i Japonią. Warszawa: Wydawnictwo UW.

Sugiyama, Ch. (2015). „Kotoda ma” to wa nani ka? Jiburianime „sentochihironokamikakushi” o kiten to spite. PLUS i, 11.

Willman-Grabowska, H. (1957). Indianistyka w Polsce i studia jej pokrewne. W: S. Strelcyn (red.), Szkice z dziejów polskiej orientalistyki. t. 1. Warszawa: PWN.

Żuławska-Umeda, A. (2006 [18]). Niepokorny myśliciel – wspomnienie o Profesorze Wiesławie Kotańskim. W: Y. Matsui. Ko Kotansuki hakase kinen. Chūō shokoku no nihonkenkyūte nihongo kyōiku. Tōkyo: Kiseisha.

Żuławska-Umeda, A. (2012). Przypomnieć ostatnie badania Profesora Wiesława Kotańskiego nad poetyką japońską. W: B. Kubiak Ho-Chi (red.). Japonia w Polsce. W 90. Rocznicę nawiązania stosunków oficjalnych między polską i Japonią. Warszawa: Wydawnictwo UW.


Partnerzy platformy czasopism