A lo cubano: taniec i reprezentacje kubańskości w kontekście turystyki kulturowej

Ruxandra Ana

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/lud102.2018.16

Abstrakt


Artykuł analizuje sposoby, w jakie, w warunkach dynamicznych przemian zachodzących na Kubie, niematerialne dziedzictwo kulturowe staję się podstawowym zasobem generującym dochód, zanurzonym w skomplikowanych sieciach wyobrażeń i reprezentacji kreowanych przez przemysł turystyczny. W związku ze wzrostem znaczenia turystyki opartej na doświadczeniu (‘experiential tourism’ Salazar 2011), praktyki cielesne (w tym taniec) zajmują kluczową pozycję nie tylko dla instytucji zajmujących się ochroną i promocją dziedzictwa kulturowego, ale również w przypadku małych przedsiębiorstw stanowiących dla Kubańczyków alternatywne źródła dochodu poza sektorem państwowym. Szkoły tańca oraz rosnąca popularność tańców kubańskich poza wyspą pokazują, w jaki sposób następuje przyswajanie i adaptacja niektórych turystycznych wyobrażeń w lokalnej narracji o kubańskości oraz jak ciała nabierają walorów transakcyjnych. Realia gospodarcze i nierówności społeczne wynikające z kontaktów z obcokrajowcami skutkują twórczym podejściem do zysków, utrwalając jednocześnie oczekiwania i fantazje dotyczące Kuby. Niejednokrotnie zjawisko to jest silnie naznaczone rasowo, jako że wielu ciemnoskórych Kubańczyków może wykorzystać pozory „rasowej autentyczności” w przestrzeniach związanych z tańcem. Artykuł opiera się na materiałach zgromadzonych w trakcie kilkumiesięcznych badań terenowych prowadzonych w Hawanie w latach 2015-2016 oraz  2018 wśród profesjonalnych tancerzy, instruktorów i właścicieli szkół tańca.


Słowa kluczowe


Kuba; dziedzictwo; taniec; przedsiębiorczość; turystyka

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Alneng V.

‘What the Fuck Is a Vietnam?’ Touristic Phantasms and the Popcolonization of (the) Vietnam (War)’, „Critique of Anthropology“ 22, s. 461–89.

Ana R.

a Performing Afro-Cuban Heritage: Tradition and Transformation in the Rumba, Wydawnictwo CESLA UW - seria Dokumenty Robocze, nr w serii 55

b Rumba: Heritage, Tourism and the ‘Authentic’ Afro-Cuban Experience w: E. Chrysagis , P. Karampampas (eds.) Collaborative Intimacies: Anthropologies of Sound and Movement, Oxford: Berghahn, s. 163-186.

Borges A. i A. Sardiñas

Historia del baile y la rueda de casino-salsa, La Habana: Ediciones ARTEX, SA.

Bendix R.

In Search of Authenticity – The Formation of Folklore Studies. Madison: University of Wisconsin Press.

Brett D.

The Construction of Heritage, Cork: Cork University Press.

Bruner E.M.

Culture on Tour: Ethnographies of Travel. Chicago, IL: The University of Chicago Press.

Carbonero G.C.

De la contradanza cubana al casino, La Habana: Editorial Adagio.

Cohen E.

Authenticity and Commoditization in Tourism, „Annals of Tourism Research“ 15, s. 371–86.

Comaroff, J.L. i J. Comaroff

Ethnicity, Inc. The University of Chicago Press

Daniel, Y.

Rumba. Dance and Social Change in Contemporary Cuba, Indiana University Press

Cuban Dance: An Orchard of Caribbean Creativity, w: S. Sloat (ed): Caribbean Dance from Abakua to Zouk: How Movement Shapes Identity, Gainsville, FL: University Press of Florida, s. 23 - 55

De la Fuente, A.

Recreating Racism: Race and Discrimination in Cuba's "Special Period", Georgetown University, Cuba Briefing Paper no. 18

Deloria P.

Playing Indian, New Haven, Connecticut: Yale University Press

Gawrycki, M. i N. Bloch

Kuba, Warszawa: Wydawnictwo Trio

Kirshenblat-Gimblett B.

Destination Culture: Tourism, Museums and Heritage, Berkeley, CA: University of California Press

Klekot E.

Samofolkloryzacja: współczesna sztuka ludowa z perspektywy krytyki postkolonialnej, “Kultura współczesna”, 1(81), s. 86 – 99

Krohn F.B. i S. T. O’donnell

U.S. Tourism Potential in a New Cuba, „Journal of Travel & Tourism Marketing“, 8:1, s. 85 – 99

Lundgren S.

Heterosexual Havana. Ideals and hierarchies of gender and sexuality in contemporary Cuba, Uppsala University, Sweden

MacCannell D.

Staged Authenticity: Arrangements of Social Space in Tourist Settings, „The American Journal of Sociology“, vol. 79, no. 3, s. 589 – 603

Morris E.

Cuba’s New Relationship with Foreign Capital: Economic Policy-Making since 1990, „Journal of Latin American Studies“ 40 s. 769–92.

Nahachewsky A.

Once Again: On the Concept of “Second Existence of Folk Dance”, „Yearbook for Traditional Music“ 33 s. 17–28.

Pietrobruno S.

Cultural Research and Intangible Heritage, „Culture Unbound”, vol. 1, s. 227 – 247

Philllips E.

‘Cuentapropismo’ in a Socialist State w: M. Font (Ed.), Cuba: In Transition? Pathways to Renewal, Long-Term Development and Global Reintegration. New York City: Bildner Center for Western Hemisphere Studies, s. 107 – 24

Salazar N.B.

The Power of Imagination in Transnational Mobilities, „Identities: Global Studies in Culture and Power“ 18 s. 576–98.

Scher P. W.

Heritage tourism in the Caribbean: the politics of culture after neoliberalism, “Bulletin of Latin American Research”, no. 30(1), s. 7–20

Skinner J.

The Salsa Class: A Complexity of Globalization, Cosmopolitans and Emotions, „Identities“ 14 s. 485–506.

Skinner J. i D. Theodossopoulos

Great Expectations: Imagination and Anticipation in Tourism. Oxford: Berghahn.

Theodossopoulos D.

Laying Claim to Authenticity: Five Anthropological Dilemmas, „Anthropological Quarterly“ 86 s. 337–60.

Trybalski P.

Kuba wyśniona, “National Geographic Traveler Polska”, no. 01(86), styczeń 2015, s. 64 – 68

Urry J.

Consuming Places, London and New York: Routledge

The Tourist Gaze, SAGE Publications, 2nd edition

Viddal G.

Haitian migration and danced identity in eastern Cuba w: S. Sloat (ed) Making Caribbean Dance: Continuity and Creativity in Island Cultures, Gainesville, FL: University Press of Florida, s. 83 – 94.

Yudice G.

The Expediency of Culture, Durham: Duke University Press.

Yurchak A.

, Everything Was Forever, Until It Was No More: The Last Soviet Generation, Princeton University Press.


Partnerzy platformy czasopism