Państwo i ryzyko: polityka kontroli oddziaływania na środowisko podczas budowy tunelu we włoskich Alpach

Mateusz Laszczkowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/lud102.2018.13

Abstrakt


Posługując się przykładem monitorowania stopnia zanieczyszczenia powietrza szkodliwymi dla zdrowia substancjami w trakcie budowy tunelu we włoskich Alpach, artykuł rozważa relacje pomiędzy państwem a ryzykiem. W praktykach zarządzania ryzykiem środowiskowym wyłania się szereg postaci „państwa”. Stosując pojęcie enframing („ujmowania w ramy”) Timothy’ego Mitchella, artykuł analizuje sposób, w jaki instytucje państwowe normalizują ryzyko za pomocą statystycznie zdefiniowanych progów dopuszczalnego stężenia szkodliwych substancji w atmosferze. Jednak kontrowersje wokół praktyk monitorowania stanu powietrza opisane w dalszej części artykułu sprawiają, że skonstruowany w ten sposób obraz państwa jako struktury porządkującej społeczno-materialną rzeczywistość zostaje podważony i otwiera się przestrzeń dla krytyki relacji władzy ukrytych pod pojęciem państwa. W konkluzji, artykuł sugeruje, że napięcie towarzyszące antycypowaniu ryzyka sprzyja artykułowaniu i kontestowaniu politycznych relacji, w których „państwo” może przybierać rozmaite formy i znaczenia.

Słowa kluczowe


infrastruktura; kolej; oddziaływanie na środowisko; państwo; ryzyko; Włochy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Abrams, P. (1988). Notes on the Difficulty of Studying the State. Journal of Historical Sociology, 1 (1), 58 89. doi: 10.1111/j.1467-6443.1988.tb00004.x.

Aime, M. (2016). Fuori dal Tunnel: Viaggio Antropologico nella Val di Susa. Roma: Meltemi.

Armano, E., G. L. Pittavino, R. Sciortino (2013). Occupy in Valsusa: The No TAV Movement. Capitalism, Nature, Socialism, 24 (2), 14 26.

Barry, A. (2013). Material Politics: Disputes along the Pipeline. Malden: Wiley Blackwell. doi: 10.1002/9781118529065.

Beck, U. (1992). Risk Society: Towards a New Society. London: Sage Publications.

Beck, U. (2006). Living in the World Risk Society. Economy and Society, 35 (3), 329 345. doi: 10.1080/03085140600844902.

Cable, S., Mix, T. L., Shriver, T. E. (2008). Risk Society and Contested Illness: The Case of Nuclear Weapons Workers. American Sociological Review, 73, 380 401. doi: 10.1177/000312240807300302.

Checker, M. (2007). ‘But I Know It’s True’: Environmental Risk Assessment, Justice, and Anthropology. Human Organization 66 (2), 112 124. doi: 10.17730/humo.66.2.1582262175731728.

Chiroli, R. (2017). Ora e Sempre No TAV: Pratiche e Identità del Movimento Valsusino contro l’Alta Velocità. Milano: Mimesis.

Della Porta, D., Piazza, G. (2008). Voices of the Valley, Voices of the Straits: How Protest Creates Communities. New York: Berghahn Books.

Douglas, M., Wildavsky, A. (1983). Risk and Culture: An Essay on the Selection of Technological and Environmental Dangers. Berkeley: University of California Press.

Ewald, F. (2002). The Return of Descartes’s Malicious Demon: An Outline of the Philosophy of Precaution. W: T. Baker, J. Simon (red.), Embracing Risk: The Changing Culture of Insurance and Responsibility (s. 273 301). Chicago: University of Chicago Press.

Ferguson, J., A. Gupta (2002). Spatializing States: Toward an Ethnography of Neoliberal Governmentality. American Ethnologist, 29 (4), 981 1002. doi: 10.1525/ae.2002.29.4.981.

Fiske, A. (2017). Bounded Impacts, Boundless Promise: Environmental Impact Assessments of Oil Production in the Ecuadorian Amazon. W: P. Harvey, C. B. Jensen, A. Morita (red.), Infrastructures and Social Complexity: A Companion, s. 63 76. New York: Routledge.

Ginsborg, P. (2003). Italy and Its Discontents: Family, Civil Society, State 1980 2001. New York: Palgrave Macmillan. doi: 10.1007/978-1-137-11741-0.

Greco, C. (2016). Blaming the Southern Victim: Cancer and the Italian ‘Southern Question’ in Terra dei Fuochi and Taranto. Anthropology Today, 32 (3), 16 19. doi: 10.1111/1467-8322.12255.

Guano, E. (2010). Taxpayers, Thieves, and the State: Fiscal Citizenship in Contemporary Italy. Ethnos, 75 (4), 377 401.

Gupta, A. (1995). Blurred Boundaries: The Discourse of Corruption, the Culture of Politics, and the Imagined State. American Ethnologist, 22 (2), 375 402. doi: 10.1525/ae.1995.22.2.02a00090.

Harvey, P. (2005). The Materiality of State-Effects: An Ethnography of a Road in the Peruvian Andes. W: C. Krohn-Hansen, K. G. Nustad (red.), State Formation: Anthropological Perspectives, s. 123 141. London: Pluto Press.

Harvey, P., Knox, H. (2012). The Enchantments of Infrastructure. Mobilities, 7 (4), 521 536. doi: 10.1080/17450101.2012.718935.

Harvey, P., Knox, H. (2015). Roads: An Ethnography of Infrastructure and Expertise. Ithaca: Cornell Univeristy Press.

Kuligowski, W., Stanisz, A. (2017). Ruchome modernizacje: Między Autostradą Wolności a „starą dwójką”. Warszawa: Instytut Wydawniczy Książka i Prasa.

Lakoff, A., Collier, S. J. (2010). Infrastructure and Event: The Political Technology of Preparedness. W: B. Braun, S. J. Whatmore (red.), Political Matters: Technoscience, Democracy, and Public LifeI, s. 243 266. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Laszczkowski, M. (w druku, 2019). Rethinking Resistance Through and as Affect. Anthropological Theory 19(4). doi: 10.1177/1463499618793078.

Li, F. (2009). Documenting Accountability: Environmental Impact Assessment in a Peruvian Mining Project. PoLAR: Political and Legal Anthropology Review 32 (2), 218 236. doi: 10.1111/j.1555-2934.2009.01042.x.

Lyon Turin Ferroviaire (2010). Nuova Linea Torino Lione, Parte Comune Italo-Francese – Tratta in Territorio Italiano. Progetto Preliminare in Variante. Studio di Impatto Ambientale. Sintesi Non Tecnica. Pozyskano z http://www.regione.piemonte.it/ambiente/valutazioni_ambientali/dwd/progettoTorinoLyon/C3C_0105_01-00-03_10-04_A%20SINT%20NON%20TEC-F.pdf

Lyon Turin Ferroviaire (2014). Gestione di Materiale di Scavo, Documenti Lato Italia – Gestione del Materiale Contenente Amianto. Pozyskano z https://www.autistici.org/spintadalbass/wp-content/uploads/2015/01/PD2_C3B_2012_00-04-94_10-04_Gestione-del-materiale-contenente-amianto_A.pdf

Malewska-Szałygin, A. (2002). Wiedza potoczna o sprawach publicznych: Rozmowy o władzy lokalnej w wybranej gminie mazurskiej w latach 1994 1995. Warszawa: DiG.

Mattei, U. (2013). Protecting the Commons: Water, Culture, and Nature: The Commons Movement in the Italian Struggle against Neoliberal Governance. The South Atlantic Quarterly, 112 (1), 366 376. doi: 10.1215/00382876-2020244.

Mercalli, L., Giunti, L. (red.) (2015). TAV No TAV: Le Ragioni di una Scelta. Trieste: Scienza Express.

Mitchell, T. (1990). Everyday Metaphors of Power. Theory and Society, 19, 545 577.

Mitchell, T. (1999). Society, Economy, and the State Effect. W: G. Steinmetz (ed.), State/Culture: State-Formation after the Cultural Turn, s. 76 97. Ithaca: Cornell University Press.

Navaro-Yashin, Y. (2002). Faces of the State: Secularism and Public Life in Turkey. Princeton: Princeton University Press.

Pardo, I. (2004). Where It Hurts: An Italian Case of Graded and Stratified Corruption. W: I. Pardo (red.), Between Morality and the Law: Corruption, Anthropology and Comparative Society, s. 33 52. London: Routledge.

Rizzi, G., Tartaglia, A. (red.) (2015). Il TAV Torino Lione: Le Bugie e la Realtà. Napoli: Edizioni Intra Moenia.

Stacul, J. (2016). From the Mayor’s Viewpoint: Political Speech and the ‘Spatialization of the State’ in Northern Italy. Anthropological Quarterly, 89 (1), 221 246.

Torsello, D. (2012). The New Environmentalism? Civil Society and Corruption in the Enlarged EU. Farnham: Ashgate.

World Health Organization (2013). Health Effects of Particulate Matter. Pozyskano z: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/189051/Health-effects-of-particulate-matter-final-Eng.pdf.

Zucchetti, M. (2013). The Turin Lyon High-Speed Rail Opposition: The Commons as an Uncommon Experience for Italy. The South Atlantic Quarterly, 112 (2), 388 395. doi: 10.1215/00382876-2020262.


Partnerzy platformy czasopism