Smutna lektura. Geograficzno-kulturowy trójkąt Lévi-Straussa

Anna Maria Wieczorkiewicz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/lud102.2018.08

Abstrakt


Autorka podejmuje się reinterpretacji klasycznej książki, wpisującej się w kanon kształcenia antropologów, a jednocześnie czytanej jako zapis wspomnień z terenu: Smutku tropików Lévi-Straussa. Dowodzi, że w sposobie, w jaki dokonuje się w niej narracyjna ewokacja sensów uobecnia się teoria strukturalna. Klucza do odczytania tekstu dostarcza trójkąt kulinarny – koncepcja zaczerpnięta przez Lévi-Straussa z lingwistycznego ujęcia systemu fonologicznego. W Smutku tropików Brazylia, Europa i Indie współtworzą trójkąt analogiczny do tego, który tworzyło surowe warzone i zepsute w trójkącie kulinarnym. Ten układ widoczny jest w sposobie repartycji znaczeń i wartości. Pobyt w Indiach, poczynione tam obserwacje i notatki mogły zasymulować proces tworzenia wspomnieniowej książki.


Słowa kluczowe


Claude Lévi-Strauss; „Smutek tropików”; strukturalizm; trójkąt kulinarny; Brazylia; Indie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Geertz, Clifford (2000). Dzieło i życie, przeł. Ewa Dżurak i Sławomir Sikora, Warszawa: Wydawnictwo KR.

Leach, Edmund (1988). Lévi-Strauss, przeł. Piotr Niklewicz, Prószyński i S-ka.

Lévi-Strauss, Claude (2008). Smutek tropików, przeł. Aniela Steinberg, Warszawa: Wydawnictwo Aletheia.

Lévi-Strauss, Claude (1999). Tristes tropiques, Paris : Librairie Plon.

Lévi-Strauss, Claude (1972). Trójkąt kulinarny, przeł. Stanisław Ciechowicz, Twórczość, 2, s. 71-80.

MacCannell, Dean (2004). Kultura biała, przeł. Ana Wieczorkiewicz, [w:] Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej. Kontynuacje, red. Marian Kempny, Ewa Nowicka, Warszawa: PWN.

Parkin, Robert (2007). Kraje francuskojęzyczne [w:] Frederik Barth, Andre Gingrich, Robert

Parkin, Sydel Silverman, Antropologia. Jedna dyscyplina, cztery tradycje: brytyjska, niemiecka, francuska i amerykańska, przeł. Joanna Tegnerowicz, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wieczorkiewicz, Anna (2013). Podróżnicze fantazje i ich rola w podtrzymywaniu porządku świata, Dialog, 12, s. 32-57.

Wilcken, Patrick (2010). Claude Lévi-Strauss: The Poet in the Laboratory, London: Bloomsbury Publishing.

Netografia

Bastos , Jorge Henrique, Dina Dreyfus, a etnóloga que viveu na sombra do ex-marido Lévi-Strauss, “ Folha de S.Paulo”, https://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/2018/03/dina-dreyfus-a-etnologa-que-viveu-na-sombra-do-ex-marido-levi-strauss.shtml [dostęp 22.05.2018]

Filmografia

Claude Lévi Strauss auprès de l’Amazonie , Marcelo Fortaleza Flores, Production avec la participation de France 5, 2008.


Partnerzy platformy czasopism