Zaangażowana antropologia edukacji

Agnieszka Kosiorowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/29376

Abstrakt


Książka Antropologia i edukacja. Etnograficzne badania edukacyjne w tradycji amerykańskiej pod redakcją Hany Červinkovej (2019) powstała z myślą o nauczaniu antropologii polskich studentkek i studentów pedagogiki. Zawiera ona liczne przykłady krytycznego, antropologicznego podejścia do praktyki edukacyjnej. W niniejszej recenzji omawiam Antropologię i edukację jako przykład antropologii zaangażowanej.

Słowa kluczowe


Antropologia zaangażowana, antropologia edukacji, praktyka edukacji, zróżnicowanie, dyskryminacja.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Červinková, H. (2019) Antropologia i Edukacja. Etnograficzne badania edukacyjne w tradycji amerykańskiej (przeł. P. Poniatowska, L. Rasiński, A. Zembrzuska i in.). Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.


Partnerzy platformy czasopism