Ogólnopolska konferencja naukowa „300 lat Bambrów w Poznaniu: wkład małych wspólnot migracyjnych w dziedzictwo kulturowe Polski”, Poznań, 5 października 2019

Anna Weronika Brzezińska, Agnieszka Szczepaniak-Kroll

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/28191

Abstrakt


Sprawozdanie z konferencji "300 lat Bambrów w Poznaniu".

Pełny tekst:

PDF

Partnerzy platformy czasopism