Karol Daniel Kadłubiec, Opowiado Anna Chybidziurowa, Bystřice: Ducatus Teschinensis 2017, s. 544, ISBN 978-80-906986-0-4. Karol Daniel Kadłubiec, Śpiywo Anna Chybidziurowa a jeji sómsiedzi, Bystřice: Ducatus Teschinensis 2018, s.688, ISBN 978- 80-906986-1

Janina Danuta Hajduk-Nijakowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/19898

Abstrakt


Recenzja dwóch książek Karola Daniela Kadłubca poświęconych Annie Chybidziurowej, ludowej narratorce i śpiewaczce ze Śląska Cieszyńskiego.

Słowa kluczowe


pieśni ludowe; opowieści ludowe; folklor; Śląsk Cieszyński

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Hlôšková, H. (2013). Fenomény folklorizmu. Medzi globálnym a lokálnym (na priklade troch podujati), Slovenský Národopis, 61 (4), 408-429.

Kadłubiec, K. D. (1973). Gawędziarz cieszyński Józef Jeżowicz. Ostrawa: Profil.

Ong, W. (1992). Oralność i piśmienność. Słowo poddane technologii (przeł. J. Japola). Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Voigt, V. (1977). Affinität. W: K. Ranke (red.), Enzyklopädie des Märchens. Handwörterbuch zur historischen und werflechenden Erzählforschung, t. 1, Berlin – New York: Walter de Gruyter.


Partnerzy platformy czasopism