ARKADIUSZ JEŁOWICKI (red.), Pulteram, żywa tradycja w Wielkopolsce, Szreniawa: Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie 2017

Mariola Tymochowicz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/18087

Abstrakt


Recenzja publikacji: Jełowicki Arkadiusz (red.), Pulteram, żywa tradycja w Wielkopolsce, Szreniawa: Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, 2017, opisującej tradycjny i wspołczesny zwyczaj wielkopolski - pulteram.

Słowa kluczowe


recenzja, zwyczaj, wesele

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Brzezińska A., W. (2017). Pulteram – biesiada czy widowisko? W: Jełowicki A. (red.) Pulteram, żywa tradycja w Wielkopolsce, Szreniawa: Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, s. 71-90.

Jełowicki A. (2017). Pulteram – fascynująca tradycja w Wielkopolsce. W: Jełowicki A. (red.) Pulteram, żywa tradycja w Wielkopolsce, Szreniawa: Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, s. 91-114.

Kizik Edmund (2001). Wesele, kilka chrztów i pogrzebów. Uroczystości rodzinne w mieście hanzeatyckim od XVI do XVIII wieku. Gdańsk, Wydawnictwo: Officina Ferberiana.

Kuligowski W. (2017). Hałas, wesele i kontrola społeczna: współczesny wielkopolski pulteram wobec tradycji ludowych Europy. W: Jełowicki A. (red.) Pulteram, żywa tradycja w Wielkopolsce, Szreniawa: Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, s. 55-70.

Kwaśniewicz Krystyna (1981). Zwyczaje i obrzędy rodzinne, [w:] Etnografia Polski. Przemiany kultury ludowej, t. II, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk, Łódź, Wydawnictwo: Polska Akademia Nauk, s. 89–126.

Sawicka M. (2017). Pulteram/polterabend w polskiej tradycji – zasięg terytorialny, analiza adaptacji kulturowej, stan badań w poszczególnych regionach. W: Jełowicki A. (red.) Pulteram, żywa tradycja w Wielkopolsce, Szreniawa: Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, s. 37-54.


Partnerzy platformy czasopism