Aleksandra Jacher-Tyszko (1925-2018)

Filip Wróblewski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/18068

Abstrakt


Wspomnienie Aleksandry Jacher-Tyszko

Słowa kluczowe


biografistyka; historia etnologii i antropologii kulturowej; muzealnictwo

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bibliografia:

Jacher-Tyszko A., (1963a). Jan Lamęcki rzeźbiarz i pamiętnikarz z Dąbrowy Zielonej. Polska Sztuka Ludowa, 1, 15-34.

Jacher-Tyszko A., (1963b). Wczasy pracownicze w Polsce Ludowej w latach 1945-1959. Ich podstawy prawne i organizacyjne. W: D. Dobrowolska (red.), Robotnicy na wczasach w pierwszych latach Polski Ludowej (s. 73-91). Kraków: Polska Akademia Nauk.

Jacher-Tyszko A., (1966). Materiały do charakterystyki kieleckich ubiorów ludowych w XIX wieku. Rocznik Muzeum Etnograficznego w Krakowie, 1, 75-92.

Jacher-Tyszko A., (1967). Zbiory Muzeum Etnograficzne w Krakowie. Rocznik Muzeum Etnograficznego w Krakowie, 2, 213-265.

Jacher-Tyszko A., (1970). Polska grafika ludowa. Kraków: Muzeum Etnograficzne.

Jacher-Tyszko A., (1974). Jan Lamęcki. Radomsko: Muzeum Regionalne.

Jacher-Tyszko A., (1975). Grafika polska XIX wieku jako źródło do badań nad strojem ludowym. Polska Sztuka Ludowa, 4, 199-224.

Jacher-Tyszko A., (1977). Strój kielecki. Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Związek Spółdzielni Rękodzieła Ludowego i Artystycznego „Cepelia”.

Jacher-Tyszko A., (1979). Ikonografia ludowych wizerunków Matki Boskiej Tarnowieckiej. Rocznik Muzeum Etnograficznego w Krakowie, 7, 187-217.

Jacher-Tyszko A., (1980). Ikonografia przedstawienia Matki Boskiej Gromnicznej w grafice i malarstwie ludowym. Polska Sztuka Ludowa, 2, 71-88.

Jacher-Tyszko A., (1982). Matka Boska Częstochowska w polskiej sztuce ludowej i popularnej. Kraków: Muzeum Etnograficzne.

Jacher-Tyszko A., (1984). Z problematyki wystawy „Matka Boska Częstochowska w polskiej sztuce ludowej i popularnej”. Polska Sztuka Ludowa, 3, 149-155.

Jacher-Tyszko A., (1987). Drzeworyty leżajskie i ich rodowód. Polska Sztuka Ludowa, 1-4, 47-58.

Jacher-Tyszko A., (1991). Seweryn Udziela – założyciel Muzeum Etnograficznego w Krakowie. Życie i dzieło. Rocznik Muzeum Etnograficznego w Krakowie, 10, 7-37.

Jacher-Tyszko A., (1996). Tadeusz Seweryn, etnograf, muzeolog, artysta. Rocznik Muzeum Etnograficznego w Krakowie, 13, 9-31.

Jacher-Tyszko A., (1997). Oddział w Krakowie. W: Z. Kłodnicki (red.), Kronika Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego (1895-1995) (s. 134-139). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Jacher-Tyszko A., (1998). Stulecie Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. 1898-1998. Kraków: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Oddział w Krakowie.

Jacher-Tyszko A., (1999). Naukowa, popularyzatorska i społeczna funkcja Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. W: E. Fryś-Pietraszkowa, A. Spiss (red.), Przed 100 laty i dzisiaj. Ludoznawstwo i etnografia między Wiedniem, Lwowem, Krakowem a Pragą (s. 63-84). Kraków: Oddział Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego w Krakowie.

Jackowski A., (1984). Wpisy do „Księgi wystawy”. Polska Sztuka Ludowa, 3, 155-156.

Kłodnicki Z. (red.), (1997). Kronika Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego (1895-1995). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Kunczyńska-Iracka A., (1984). Matka Boska Częstochowska w sztuce ludu polskiego - uwagi o wystawie. Polska Sztuka Ludowa, 3, 139-148.

Lamęcki J., (2009). Rzeźby i pamiętniki. Jaroszowice: Grafikon, Dąbrowa Zielona: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Dąbrowa Zielona „Dąbrowiacy”.

Seweryn T., (1946). Ikonografia etnograficzna. Lud, 37, 277-308.

Seweryn T., (1951). Ikonografia etnograficzna. Lud, 39, 291-354.

Seweryn T., (1953). Ludowa grafika staropolska. Polska Sztuka Ludowa, 4, 201-244.

Seweryn T., (1954a). Ikonografia etnograficzna. Lud, 41, 647-666.

Seweryn T., (1954b). Zakres przedmiotowy sztuki ludowej. Polska Sztuka Ludowa, 5, 259-272.

Seweryn T., (1955). Ikonografia etnograficzna. Lud, 42, 522-553.

Źródła internetowe:

Janiec J., (2018). Na wieczną wartę odeszła kpt. Aleksandra Tyszko ps. „Mewa”, www.muzeum-ak.pl/aktualnosci,na-wieczna-warte-odeszla-kpt-aleksandra-tyszko-ps-mewa,909.html, 27.09.2018.

Materiały archiwalne:

JTA Jacher-Tyszko Aleksandra, teczka osobowa pracownika, ss. 142, Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie (skrót własny).


Partnerzy platformy czasopism