Zespół redakcyjny

Redaktor Naczelny

  1. Wojciech Dohnal, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

Zastępca Redaktora Naczelnego

  1. Agnieszka Kościańska, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Warszawski, Polska

Sekretarz Redakcji

  1. Katarzyna Majbroda, Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Wrocławski, Polska

Redaktor

  1. Agnieszka Chwieduk, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

Redaktor

  1. Piotr Grochowski, Katedra Kulturoznawstwa, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska

Redaktor językowy (j. polski)

Redaktor językowy (j. angielski)Partnerzy platformy czasopism