„Konkurs Antropologiczny” na Pomorzu: przykład popularyzacji wiedzy antropologicznej przez ośrodek etnologii gdańskiej

Tarzycjusz Buliński, Marta Szaszkiewicz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LSE.2020.59.08

Abstrakt


Artykuł prezentuje jeden z cyklicznych projektów Studenckiego Koła Naukowego Etnologów i Zakładu Etnologii i Antropologii Kulturowej na Uniwersytecie Gdańskim, jakim jest „Konkurs Antropologiczny” organizowany w latach 2013–2018. Celem projektu była m.in. promocja etnologii jako kierunku studiów na Uniwersytecie Gdańskim, szerzenie wiedzy o antropologii jako nauce interdyscyplinarnej oraz zwiększenie świadomości
kulturowej wśród licealistów. Cztery odsłony projektu różniły się między sobą zarówno sposobem organizacji, jak i tematyką. Formuła projektu z każdą odsłoną przybierała inny format – od testu, po eseje fotograficzne, materiały filmowe i mikro-badania etnograficzne oparte na wywiadzie etnograficznym. W artykule zaprezentowano zasady organizacji „Konkursu Antropologicznego”, tematy poszczególnych edycji oraz trudności i dylematy związane z upowszechnianiem wiedzy etnologicznej i antropologicznej wśród młodzieży.


Słowa kluczowe


konkurs antropologiczny; etnologia; upowszechnianie wiedzy; edukacja; Uniwersytet Gdański

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Baraniak, K., Brzezińska, A.W., Wiśniewski, B. (2013). Etnolog na rynku pracy. Wielichowo: TIPI.

Barley, N. (1997). Niewinny antropolog: notatki z glinianej chatki (przeł. E.T. Szyler). Warszawa:

Prószyński i S-ka.

Brocki, M. (2006). Zaangażowanie – dystans – struktura wiedzy antropologicznej. W: M. Brocki,

K. Górny, W. Kuligowski (red.), Kultura profesjonalna etnologów w Polsce (s. 61–70). Wrocław:

Wydawnictwo Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego.

Brocki, M. (2013). Antropologia społeczna i kulturowa w przestrzeni publicznej. Problemy, dylematy,

kontrowersje. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Brzezińska, A., Hulewska., A., Słomska, J. (2006). Edukacja regionalna. Warszawa. PWN.

Buchowski, M. (2005). Ku odpowiedzialnej antropologii. Op.cit. Maszyna interpretacyjna. Pismo

kulturalno-społeczne, 1(22), 6.

Burszta, W., de Tchorzewski, A. (2002). Edukacja w czasach popkultury. Bydgoszcz: Wydawnictwo

Akademii Bydgoskiej.

Castañeda, C. (2010). Nauki don Juana (przeł. A. Szostkiewicz). Poznań: Rebis.

Červinková, H., Gołębniak, B.D. (red.) (2010). Badania w działaniu: pedagogika i antropologia

zaangażowane. Wrocław: Wydawnictwo DSW.

Červinková, H., Gołębniak, B.D. (red.) (2013). Edukacyjne badania w działaniu. Warszawa:

Wydawnictwo Scholar.

Červinková, H. (red.) (2019). Antropologia i edukacja. Etnograficzne badania edukacyjne w tradycji

amerykańskiej. Wrocław: Wydawnictwo DSW.

Czerniejewska, I. (2013). Edukacja wielokulturowa. Działania podejmowane w Polsce. Toruń:

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Drozdowicz, J. (2019). Antropologia edukacji. Studium różnicy kulturowej w społeczeństwie

otwartym. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Eriksen, Th. (2009). Małe miejsca, wielkie sprawy. Wprowadzenie do antropologii społecznej

i kulturowej (przeł. J. Wołyńska). Warszawa: Volumen.

EtnoWiki, Wikipedia, wolna encyklopedia. Pozyskano z: https://pl.wikipedia.org/wiki/

Wikiprojekt:EtnoWiki.

Geertz, C. (2005). Interpretacja kultur. Wybrane eseje (przeł. M. Piechaczek). Kraków: Wydawnictwo

Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Jasiewicz, Z. (red.) (1979). Funkcje społeczne etnologii. Poznań: Polska Akademia Nauk.

Jasiewicz, Z. (2006). Etnolodzy i etnologia polska przełomu XX i XXI wieku. W poszukiwaniu

tożsamości zbiorowej. W: M. Brocki, K. Górny, W. Kuligowski (red.), Kultura profesjonalna

etnologów w Polsce (s. 11–35). Wrocław: Wydawnictwo Katedry Etnologii i Antropologii

Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego.

Kościańska, A. (2004). Ku odpowiedzialności. Etnologia w Polsce: tradycje i wyzwania. Op.cit.

Maszyna interpretacyjna. Pismo kulturalno-społeczne, 19/20 (6/7), 12–13.

Kuligowski, W. (2006). Heroizm i ironia w polskiej etnologii: od kultury ludowej do popularnej.

W: M. Brocki, K. Górny, W. Kuligowski (red.), Kultura profesjonalna etnologów w Polsce

(s. 39–60). Wrocław: Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego.

Kuligowski, W. (2007). Antropologia współczesności. Wiele światów, jedno miejsce. Kraków:

Universitas.

Kuligowski, W. (2017). Nadzwyczajny Zjazd Antropologów i Etnologów Polskich. Lud, 101, 21–26.

Kuligowski, W., Zwierzchowski, P. (2002). Edukacja w świecie kultury popularnej. Bydgoszcz:

Wydawnictwo Akademii. Bydgoskiej.

Kwiek, M. (2017). Wprowadzenie: Reforma szkolnictwa wyższego w Polsce i jej wyzwania. Jak

stopniowa dehermetyzacja systemu prowadzi do jego stratyfikacja. Nauka i Szkolnictwo

Wyższe, 2 (50), 9–38.

Ministerstwo Edukacji Narodowej, Terminy olimpiad w roku szkolnym 2019/2020. Pozyskano

z: https://bip.men.gov.pl/dzialalnosc/komunikaty/terminy-olimpiad-w-roku-szkolnym-

-2020.html

Niedek, A. (2006). Antropolog bez namaczania. Wprost, 29. Pozyskano z: https://www.wprost.

pl/tygodnik/92655/Antropolog-bez-namaczania.html.

Rakowski, T. (2013) (red.). Etnografia/animacja/sztuka. Nierozpoznane wymiary rozwoju kulturalnego.

Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.

Songin-Mokrzan, M. (2014) Zwrot ku zaangażowaniu. Strategie konstruowania nowej tożsamości

antropologii. Wrocław–Łódź: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze.

Sulima, R. (2000). Antropologia codzienności. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Tokarska-Bakir, J. (2004). Ku antropologii – wywiad z prof. dr hab. Joanną Tokarską-Bakir. Op.cit.

Maszyna interpretacyjna. Pismo kulturalno-społeczne, 19/20, 13–14.

Wróblewski F., Sochacki Ł., Steblik J. (red.) (2010). Antropologia zaangażowana (?). Kraków:

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Ząbek, M. (2013). Antropologia w biznesie i przemyśle. W: M. Ząbek (red.), Antropologia stosowana

(s. 293–321). Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism