The Scholar and the Demon: The Magician Character in Polish Folk Tales

Violetta Wróblewska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LL.4-5.2017.001

Abstract


The article traces the motif of the magician in Polish magical folk tales and belief tales. The analysis of several dozens of texts from the 19th century and the beginning of the 20th century has revealed the complexity of the magician character: on one hand, it is close to demonic creatures (magical abilities including shapeshifting and sorcery); on the other hand, it resembles scholars from the past, that is priests or alchemists (black clothing, the ability to read and use spells from forbidden books).  


Keywords


folk tale folklore, traditional culture

Full Text:

PDF (Polish)

References


Ciszewski, S. (1894). Krakowiacy. Monografia etnograficzna, Kraków.

Engelking, A. (2000). Klątwa. Rzecz o ludowej magii słowa, Wrocław.

Ferfecka, E. (2000). Brat smok.(Kwiatki św. Franciszka z Asyżu a polska legenda ludowa), [w:] Edukacja polonistyczna i literatura, red. W. Sawrycki, M. Wróblewski, Toruń.

Grzegorzewski, J. (1919). Na Spiszu. Studya i teksty folklorystyczne, Zakopane.

Kasjan, J.M. (1994). Strategia i taktyka walki z chorobą w zamawianiach, [w:] idem, Usta i pióro. Studia o literaturze ustnej i pisanej, Toruń.

Kolberg, O. 1962b (1881). Dzieła Wszystkie, t. 3, cz. 1, Wrocław.

Kolberg O. 1962a (1867). Dzieła Wszystkie, t. 14, cz. 6, Wrocław.

Knoop, O. (1895). Podania i opowiadania z Wielkiego Księstwa Poznańskiego, „Wisła”, t. 9. Kosiński, W. (1881). Materiały do etnografii górali beskidowych, cz. I, „Zbiór Wiadomości do Antropologii Krajowej”, t. 5.

Kosowska, E. (1985). Legenda. Kanon i transformacje. Św. Jerzy w polskiej kulturze ludowej, Wrocław.

Kosiński, W. (1904). Materyały etnograficzne zebrane w różnych okolicach Galicyi zachodniej, „Materiały Antropologiczno-Archeologiczne i Etnograficzne”, t. 7.

Krzyżanowski, J. (1962-1963). Polska Bajka Ludowa w układzie systematycznym, t. 1-2, Wrocław.

Lorentz, F. (1913). Teksty pomorskie, czyli słowińsko-kaszubskie, z. 1, Kraków.

Lorentz, F. (1914). Teksty pomorskie, czyli słowińsko-kaszubskie, z. 2, Kraków.

Lubański M. (2007). Mistrz Twardowski. Pomiędzy prawdą, legendą a mitem, [w:] Podanie i legenda w tradycji ludowej i literackiej, red. M. Jakitowicz, V. Wróblewska.

Ługowska. J. (1996). Humorystyczne transformacje ludowych wątków wierzeniowych, [w:] Tekst i jego odmiany, red. T. Dobrzyńska, Warszawa.

Mitarski, J. (1992). Demonologia lęku, [w:] A. Kępiński, Lęk, Kraków.

Nitsch, K. (1929). Wybór polskich tekstów gwarowych, Lwów.

Pełka, L. J. (1987). Polska demonologia ludowa, Warszawa.

Saloni, A. (1903). Lud łańcucki. Materiały etnograficzne, „Materiały Antropologiczno-Archeologiczne i Etnograficzne”, t. 6.

Saloni, A. (1899). Lud wiejski w okolicach Przeworska, „Wisła”, t. 12.

Simonides, D. (1984). Śląski horror. O diabłach, skarbnikach, utopcach i innych strachach, Katowice.

Sokalski, B. (1899). Powiat sokalski pod względem geograficznym, etnograficznym, historycznym i ekonomicznym, Lwów.

Udziela, S. (1898). Świat nadzmysłowy ludu krakowskiego mieszkającego po prawym brzegu Wisły „Wisła”, t. 12.

Udziela, S. (1903). Topograficzno – etnograficzny opis wsi polskich w Galicyi, „Materiały Antropologiczno-Archeologiczne i Etnograficzne”, t. 6.

Wierzchowski, Z. (1892). Baśni i powieści z puszczy sandomierskiej, „Zbiór Wiadomości do Antropologii Krajowej”, t. 16.

Wijaczka, J. (2008). Magia i czary. Polowanie na czarownice i czarowników w Prusach Książęcych w czasach wczesnonowożytnych, Toruń.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism