No 1(15)/ (2015)

pod redakcją

Krzysztofa Obremskiego

Spis treści

Wprowadzenie
Krzysztof Obremski
PDF
4-9

Studia i rozprawy

Marek Szulakiewicz
PDF
10-27
Paweł Bohuszewicz
PDF
28-39
Janusz Małłek
PDF
40-51
Tomasz Kempa
PDF
52-71
Krzysztof Obremski
PDF
72-87
Krzysztof Koehler
PDF
88-107
Stanisław Obirek
PDF
108-125
Sylwia Kołos
PDF
126-141

Wywiady, archiwalia, materiały

Mistrzowie i przyjaciele. Rozmowa z prof. dr. hab. Andrzejem Szahajem
Paweł Bohuszewicz
PDF
142-149

Mistrzowie

Jerzy Starnawski (27 II 1922–9 XI 2012)
Maria Wichowa
PDF
150-155

Recenzje

Pamięć. Historia. Polityka, red. Andrzej Paweł Bieś SJ, Marzena Chrost, Beata Topij-Stempińska, Akademia Ignatianum, Wydawnictwo WAM, Kraków 2012, ss. 548
Piotr Pirecki
PDF
156-159
Stanley Fish, Profesjonalna poprawność. Badania literackie a polityczna zmiana, tłum. Stanisław Wójtowicz, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2012, ss. 130
Łukasz Lipiński
PDF
160-165
Erik Hayot, On Literary Worlds, Oxford University Press, Oxford–New York 2012, ss. 202
Adam F. Kola
PDF
165-171


Partnerzy platformy czasopism