No 1(33)/ (2020)

pod redakcją
Joanny Kulwickiej-Kamińskiej, Czesława Łapicza i Galiny Miškinienė

Spis treści

Wstęp

Słowo od redaktorów/ Editors’ Preface/ Предисловие редакторов
Joanna Kulwicka-Kamińska, Czesław Łapicz, Galina Miškinienė
PDF
7-12

Studia i rozprawy

Grigorijus Potašenko
PDF
15-27
Joanna Kulwicka-Kamińska, Czesław Łapicz
PDF
29-39
Alla Kozhinova
41-51
Sergey Yurevich Temchin
53-60
Stanisław Dumin, Czesław Łapicz
PDF
61-71
Abdulhakim Kılınç, Galina Miškinienė
73-88
Hüseyin Durgut
89-98

Materiały

Miejsce Kontusia z Łowczyc w tradycji religijnej polskich Tatarów
Michał Łyszczarz
PDF
101-115
Минские татары в 20–30-е годы ХХ столетия (национально-культурное и хозяйственное строительство)
Zorina Ibragimovna Kanapatskaya
117-136
История литовских татар как составная часть общей татарской истории: на материале татарстанских школьных учебников истории (1996–2010)
Liaisan Şahin
137-151

Mistrzowie

Архивно-следственное дело Шарифа Айдарова (1940 г.) как источник по религиозно-национальной истории татарской общины г. Вильно в межвоенный период
Diliara M. Usmanova
155-169

Varia

Jan Tyszkiewicz
PDF
173-181
Muhiddin Ayiddinovich Нayruddinov
183-194
Mehmet Aça
195-204
Albina G. Khayrullina-Valieva
205-211
Nasipkhan Suyunova
213-218
Mariya Bulgarova
219-224

Recenzje

Przygotowanie do dialogu z islamem
Dariusz Kulesza
PDF
227-231


Partnerzy platformy czasopism