Obce pryzmaty. I wojna światowa w malarstwie brytyjskim

Edyta Lorek-Jezińska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LC.2018.030

Abstrakt


Celem artykułu jest zbadanie sposobu przedstawienia doświadczenia I wojny światowej w malarstwie brytyjskim, a w szczególności prób konfrontacji z kryzysem reprezentacji i nieadekwatnością środków wyrazu wobec skali i intensywności owego doświadczenia. Skupiam się przede wszystkim na tym, w jaki sposób nowe prądy w sztukach plastycznych, które pojawiły się na kilka lat przed wybuchem wojny, zostały wykorzystane przez artystów w obrazach dotyczących wojny. Swoje rozważania ograniczam do dwóch tendencji w sztuce modernistycznej bezpośrednio związanych z wojną – kubizmu i futuryzmu, oraz trendu będącego brytyjskim odpowiednikiem i połączeniem ich obu – wortycyzmu, śledząc, jak przeplatają się one z malarstwem uważanym za bardziej tradycyjne i realistyczne. Głównym łącznikiem między wojną a sztuką jest pojęcie kamuflażu, jego zastosowanie podczas działań wojennych, wykorzystanie jako motywu i symbolu w sztuce, a przede wszystkim jako pryzmatu odkształcającego rzeczywistość, a zarazem oddającego istotę zdeformowanej rzeczywistości wojny.

Słowa kluczowe


malarstwo brytyjskie; I wojna światowa; kubizm; futuryzm; kamuflaż

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Behrens, Roy R. 1977. „Camouflage, Cubism, and Creativity: The Dissolution of Boundaries”. Journal of Creative Behaviour 11 (2): 91–97.

Boccioni, Umberto 1987. „Dynamizm plastyczny” (1914). W: Christa Baumgarth (red.). Futuryzm. Tłumaczenie Jerzy Tasarski. Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe.

Estreicher, Karol 1987. Historia sztuki w zarysie. Wyd. 8. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Felman, Shoshana i Dori Laub 1992. Testimony: Crises of Witnessing in Literature, Psychoanalysis, and History. London: Routledge.

Fussell, Paul 1975. The Great War and Modern Memory. Oxford: Oxford University Press.

Gaunt, William 1991. English Painting. London: Thames and Hudson.

Hewison, Robert 2015. „Edward Wadsworth and the Art of Dazzle-Painting”. W: „Zebras, Artists and Iron Fish: The Story of Dazzle”. Stages 4. http://www.biennial.com/journal/issue-4/edward-wadsworth-and-the-art-of-dazzle-painting [1.09.2017].

Marinetti, Filippo Tommaso 1969. „Manifest Futuryzmu” (1909). Tłumaczenie Marcin Czerwiński. W: Elżbieta Grabska, Hanna Morawska (red.). Artyści o sztuce. Od van Gogha do Picassa. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Malvern, Sue 2016. „Art”. W: Ute Daniel, Peter Gatrell, Oliver Janz, Heather Jones, Jennifer Keene, Alan Kramer, Bill Nasson (red.). 1914–1918–online. International Encyclopedia of the First World War. Berlin: Freie Universität Berlin. https://encyclopedia.1914-1918-online.net/article/art [1.09.2017].

McLoughlin, Kate 2009. „War and Words”. W: Kate McLoughlin (red.). The Cambridge Companion to War Writing. Cambridge: Cambridge University Press.

Norris, Nanette 2016. „Introduction: Great War Modernism”. W: Nanette Norris (red.). Great War Modernism: Artistic Response in the Context of War, 1914–1918. Lanham: Fairleigh Dickinson University Press.

Porębski, Mieczysław 1986. Kubizm, Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe.

Robbins, Keith 2002. The First World War. Oxford: Oxford University Press.

Schwartz, Hillel 1998. The Culture of the Copy: Striking Likenesses, Unreasonable Facsimiles. New York: Zone Books.

Spalding, Frances 1989. British Art since 1900. London: Thames and Hudson.

Stein, Gertrude 2005. „Composition as Explanation” (1926). W: Lawrence Rainey (red.). Modernism: An Anthology. Malden: Blackwell.

Stein, Gertrude 2016. Cubism and its Impact. e-artnow: Kindle.

Tate, Trudi 2013. Modernism, History and the First World War. Penrith: Humanities E-books.

Włodarczyk-Kulak, Anita i Maurycy Kulak 2010. O sztuce nowej i najnowszej. Główne kierunki artystyczne w sztuce XX i XXI wieku. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne PWN
Partnerzy platformy czasopism