W poszukiwaniu sposobu opisu natury ludzkiej. Strategie ironii we wczesnych utworach Akutagawy Ryūnosuke

Katarzyna Sonnenberg

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LC.2017.059

Abstrakt


Artykuł jest poświęcony przejawom ironii w trzech opowiadaniach Akutagawy Ryūnosuke: Hana (Nos), Imogayu (Kleik z batatów) i Hankachi (Chusteczka), które ukazały się w 1916 roku i pozwoliły autorowi zaistnieć w świecie literatów. Skupienie się na stosowanych przez pisarza strategiach ironii w utworach, w których z różnych perspektyw ukazywany jest ludzki egoizm i łatwość powierzchownej oceny innych, a które inspirowane są zarówno literaturą klasyczną, jak i współczesnością, pozwala dostrzec tematy i techniki powracające także w późniejszych dziełach Akutagawy o charakterze autobiograficznym.


Słowa kluczowe


Akutagawa Ryūnosuke; ironia; "Hana"; "Imogayu"; "Hankachi"

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Aikawa Hirofumi, Akutagawa Ryūnosuke no “Hankachi”no shiron, „Japanese Literature” 1986, Vol. 35, No. 6.

Aikawa Naoyuki, Akutagawa Ryūnosuke „Hankachi”ron. Nitobe Inazō no eikyō, „Kindai bungaku shiron” 2002, nr 40.

Akutagawa Ryūnosuke, Bungeitekina, amari bungeitekina, [w:] Gendai nihon bungaku taikei, t. 43: Akutagawa Ryūnosuke shū, Tōkyō: Chikuma shobō, 1977.

Akutagawa Ryūnosuke, Hana, [w:] Gendai nihon bungaku taikei, t. 43: Akutagawa Ryūnosuke shū, Tōkyō: Chikuma shobō, 1977.

Akutagawa Ryūnosuke, Imogayu, [w:] Gendai nihon bungaku taikei, t. 43: Akutagawa Ryūnosuke shū, Tōkyō: Chikuma shobō, 1977.

Akutagawa Ryūnosuke, Asu no dōtoku, [w:] Akutagawa Ryūnosuke zenshū, t. 12, Tōkyō: Iwanami shoten, 1996.

Akutagawa Ryūnosuke, Chusteczka, tłum. Katarzyna Sonnenberg, [w:] Sny i wizje w japońskich opowiadaniach przełomu XIX i XX wieku, red. Katarzyna Sonnenberg, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2017.

Dekune Tatsurō, Goi wa nanimonoka, [w:] Sakkatachi ga yonda Akutagawa Ryūnosuke, Tōkyō: Takarajimasha, 2007.

Fujii Hidetada, Imogayu no kōkogaku to dokusha to iu mondai, „Kokubungaku: kaishaku to kyōzai no kenkyū” 2001, t. 46, nr 11.

Gogol Mikołaj, Nos, tłum. Julian Tuwim, [w:] Mikołaj Gogol, Wybór pism, Warszawa: Książka i Wiedza, 1954.

Gogol Mikołaj, Szynel, tłum. Jerzy Wyszomirski, [w:] Mikołaj Gogol, Wybór pism, Warszawa: Książka i Wiedza, 1954.

Hashiura Hiroshi, Yokomitsu Riichi – kankaku to shukumei, „Kokubungaku: kaishaku to kyōzai no kenkyū” 2001, t. 46, nr 11.

Hirano Keiichirō, Hankachi, [w:] Sakkatachi ga yonda Akutagawa Ryūnosuke, Tōkyō: Takarajimasha, 2007.

Hori Tatsuo, Akutagawa Ryūnosuke ron, [w:] Gendai nihon bungaku taikei, t. 43: Akutagawa Ryūnosuke shū, Tōkyō: Chikuma shobō, 1977.

Ishiwari Tōru, Taishō gonen no Akutagawa. Dōjidai hyō o chūshin ni, „Komazawa Tandai Kokubun” 1978, nr 8.

Kanda Hidemi, Akutagawa „Hankachi” ron. Teikoku shugi teki gensetsu no naka de, „Aoyama Gorun” 2004, nr 34.

Keene Donald, Kindai bungaku o yomu, Tōkyō: Shinchōsha, 1977.

Keene Donald, Dawn to the West: Japanese Literature in the Modern Era, New York: Columbia University Press, 1998.

Lippit Seiji M., Topographies of Japanese Modernism, New York: Columbia University Press, 2002.

Matsuura Shunsuke, Monogatari no juyō. Akutagawa no „saiwa” o megutte, „Hikaku Bungaku Bunka Ronshū” 1986, nr 3.

Melanowicz Mikołaj, Japońskie narracje. Studia o pisarzach współczesnych, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2004.

Melanowicz Mikołaj, Historia literatury japońskiej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011.

Mizuta Lippit Noriko, Reality and Fiction in Modern Japanese Literature, White Plains, NY: M. E. Sharpe, 1980.

Nitobe Inazo, Bushidō. The Soul of Japan. An Exposition of Japanese Thought, Philadelphia, PA: The Leeds & Biddle Co., 1900.

Senda Minoru, Akutagawa Ryūnosuke „Hana” ni keru ikkōsatsu. Kindai bungaku ni arawareta koten no sekai, „Musashino Tanki Daigaku Kenkyū Kiyō” 1989, nr 4.

Shirane Haruo, Setsuwa (anecdotal) literature: Nihon ryōiki to Kokon chomonju, [w:] Cambridge History of Japanese Literature, eds. Haruo Shirane, Tomi Suzuki, David Lurie, Cambridge: Cambridge University Press, 2016.

Thomas Alastair H., Historical Dictionary of Denmark, London: Rowman & Littlefield, 2016.

Tsuruta Kin’ya, Akutagawa Ryūnosuke: “The Hell Screen”, [w:] Approaches to the Modern Japanese Short Story, eds. Thomas E. Swann, Kin’ya Tsuruta, Tokyo: Waseda University Press, 1982.

Ueda Makoto, Modern Japanese Writers, Stanford, CA: Stanford University Press, 1976.

Washburn Dennis C., The Dilemma of the Modern in Japanese Fiction, New Haven, CT–London: Yale University Press, 1995.

Weingärtner Till, Samurai Smiles? Unique Guiles? Reflections on Japanese Smiles, Laughter and Humour, [w:] Eastwards. Western Views on East Asian Culture, ed. Frank Kraushaar, Bern: Peter Lang, 2010.

Yamanouchi Hisaaki, The Search for Authenticity in Modern Japanese Literature, Cambridge–London–New York–Melbourne: Cambridge University Press, 1978.

Yoshida Sei’ichi, Akutagawa Ryūnosuke, Tōkyō: Sanseidō, 1942.
Partnerzy platformy czasopism