Dwie farsy kyōgen: Siewki (Chidori); Bóg Szczęścia (Fuku no kami)

Anna Zalewska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LC.2014.044

Abstrakt


Kyōgen jest jedną z form japońskiego teatru. Jest realistyczny i komiczny, dlatego bywa nazywany farsą. Kształtował się wraz z teatrem nō, którego sztuki, przeciwnie, często są nierealistyczne
i tragiczne, choć zakończone katharsis. Sztuki kyōgen są stosunkowo krótkie i od wieków były wystawiane jako interludia pomiędzy dramatami nō, co przynosiło rozładowanie napięcia.

Poniższe przekłady sztuk "Siewki" (Chidori) i "Bóg Szczęścia" (Fuku no kami) to pierwsze wydane drukiem przekłady sztuk kyōgen w Polsce.


Słowa kluczowe


Siewki; Chidori; Bóg Szczęścia; Fuku no kami

Pełny tekst:

PDF


Partnerzy platformy czasopism