Dlaczego Japonia? / なぜ日本?

Adam Bednarczyk, Sylwia Kołos, Hanna Ratuszna

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/5155

Abstrakt


Jeszcze kilka dekad temu sugerowano, że XXI wiek będzie „japońskim stuleciem”, lecz – jak pisał Paul Varley – „teraz wydaje się to odległym snem, a Japonia wchodzi w nowy wiek, mając więcej problemów niż perspektyw”. Warto jednak pamiętać, że „główne aspekty japońskiej kultury są […] bez wątpienia ważną i integralną częścią życia ludzi na całym świecie” [1]. Mamy nadzieję, że zebrane w niniejszym tomie prace przybliżą polskiemu Czytelnikowi różne zagadnienia japońskiej kultury – od literatury, po jej recepcję na gruncie kultury zachodniej, aż po sztuki audiowizualne – i będą stanowiły ważny wkład w odkrywanie tradycyjnej i nowoczesnej Japonii w naszym kraju.


[1] [P. Varley, Kultura japońska, przeł. M. Komorowska, Kraków 2006, s. 342.]

 

二十一世紀は「日本の世紀」になるであろうと、数十年前に取りざたされたが、ポール・ウォルレイによれば、「それは今や遠い夢で、それどころか日本は、明るい展望より、むしろ問題の方を数多く抱えたまま新世紀に入りつつある」ようである。とはいえ、「日本文化をなす大きな柱の数々が(中略)世界中の人々の生活にとって、重要かつ不可欠な要素であるのは疑いない」[1]ということは特記に値するであろう。本号に蒐集した研究論文等が、ポーランドの読者の日本文化、文学や西洋におけるそのとらえ方を理解し、さらには映像芸術に親しむ機会となり、わが国における「今昔の日本」発見にとって意義ある貢献となってくれることを切に望みたい。


[1] P.ヴァレリー『日本文化』M.コモロフスカ訳、クラコフ2006、p. 342.


Pełny tekst:

PDF


Partnerzy platformy czasopism