Od „burżuazyjnego nacjonalisty” do „faszysty”: marksistowska recepcja twórczości Mychajła Hruszewskiego w pierwszym trzydziestoleciu XX wieku

Witalij Telwak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/KlioPL.2016.03

Abstrakt


W pracy poddano analizie recepcję twórczości Mychajła Hruszewskiego w marksistowskiej historiografii rosyjskiej i ukraińskiej pierwszego trzydziestolecia XX w. Wskazano główne tendencje interpretacyjne dorobku naukowego tego historyka, dowodząc, że wzrost krytycznych opinii na jego temat był następstwem dogmatyzacji życia naukowego w państwie radzieckim.

Słowa kluczowe


Mychajło Hruszewskyj; recepcja; ukraińska historiografia; rosyjska historiografia; marksizm

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Ł. Adamski, Nacjonalista postępowy. Mychajło Hruszewski i jego poglądy na Polskę i Polaków, Warszawa 2011

S. Plokhy, Unmaking Imperial Russia. Mykhailo Hrushevsky and the Writing of Ukrainian History, Toronto–Buffalo–London 2005

Акад. М.С. Грушевський, „Вісті Всеукраїнської Академії Наук” (Київ) 1934, nr 6–7, s. 35–36

Акад. М.С. Грушевський, „Червоний шлях” (Харків) 1934, nr 11–12, s. 171

Я. Дашкевич, Хто такий Михайло Грушевський?, „Наука і культура. Україна. Щорічник” 23, (Київ) 1989, s. 192–201

П. Кияниця, Перед виборами до Всесоюзноі Академії Наук. Михайло Сергійович Грушевський, „Пролетарська правда” (Харків) 1928, nr 241, s. 4

В. Коряк, Література на робфаках, „Путь Просвещения” (Харьков) 1923, nr 6, s. 75–94

„Ленинский сборник”, red. В.В. Адоратский, В.М. Молотов, М.А. Савельев, В.Г. Сорин (Москва) 1937, t. 30

М.С. Грушевский, „Известия” (Москва) 1934, nr 276, s. 3

М.С. Грушевский, „Правда” (Москва) 1934, nr 326, s. 3

М.С. Грушевский, „Пролетарий” (Харьков) 1934, nr 272, s. 4

М.С. Грушевський, „Вісті ВУЦВК” (Харків) 1934, nr 272, s. 2

М.С. Грушевський, „Комуніст” (Харків) 1934, nr 273, s. 2

Н.Д. [Н. Полонська-Василенко], З моїх спогадів про М. Грушевського (Процес СВУ. Смерть і похорон М. Грушевського), „Україна” (Париж) 1953, nr 9, s. 744–747

„Наше положение хуже каторжного”. Первые выборы в Академию наук СССР, „Источник. Документы русской истории” (Москва) 1996, nr 3, s. 109–140

Р.Я. Пиріг, Життя М.С. Грушевського: останнє десятиліття (1924–1934), Київ 1993 М.Н. Покровский, Очерк истории русской культуры, cz. 1, Москва–Ленинград 1925

В. Пристайко, Ю. Шаповал, Михайло Грушевський і ДПУ–НКВД. Трагічне десятиліття: 1924–1934, Київ 1996

О. Рибалка, 1930. Чистка з класовим оскалом, „Старожитності” 1, (Київ) 1991, s. 5

А. Річицький, Проти інтервенції буржуазної науки, „Більшовик України” (Харків) 1931, nr 9–10, s. 41–43

А. Річицький, Як Грушевський „виправляє” Енгельса, „Червоний шлях” (Харків) 1924, nr 3, s. 183–190

Н. Рожков, Проф. Мих. Грушевский. Иллюстрированная история Украины. – С.–Петербург, б.г., „Современный мир” (Санкт-Петербург) 1913, nr 4, s. 119–121

Т. Скубицкий, Классовая борьба в украинской исторической литературе, „Историк–марксист” 17, (Москва) 1930, s. 27–40.

П.С. Сохань, В.І. Ульяновський, С.М. Кіржаєв, М.С. Грушевський і Academia: ідея, змагання, діяльність, Київ 1993

В. Тельвак, Творча спадщина Михайла Грушевського в оцінках сучасників (кінець ХІХ – 30-ті роки ХХ століття), Київ–Дрогобич 2008

Условия приема в украинский институт марксизма на 1924–25 г., „Коммунист” (Харьков) 1924, nr 141, s. 4

Ю. Шаповал, Занурення у темряву: Михайло Грушевський у 1919–1934 рр., w: Актуальні проблеми вітчизняної історії ХХ ст. Збірник наукових праць, присвячений пам’яті акад. НАН України Юрія Юрійовича Кондуфора. В 2-х тт., t. 1, Київ 2004, s. 306–421

В. Юринець, Український філософський фронт, „Прапор марксизму-ленінізму” (Харків) 1932, nr 5–6, s. 181–194

М.И. Яворский, Записка об ученых трудах проф. М.С. Грушевского, w: Записки об ученых трудах действительных членов Академии наук СССР по Отделению гуманитарных наук избранных 12 января и 13 февраля 1929 года, Ленинград 1929

М Яворський, Провідні думки в розвиткові історичної науки, „Прапор марксизму” (Харків) 1929, nr 1, s. 89–116

М. Яворський, Сучасні течії серед української історіографії, w: М. Яворський, На історичному фронті. Збірка статтів, t. 1, Одеса 1929, s. 195–215

М. Яворський, Україна в епоху капіталізму, Харків 1924


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism