Klio Polska. Studia i Materiały z Dziejów Historiografii Polskiej https://apcz.umk.pl/KLIOPL <p>Na łamach Klio pragniemy w jak najszerszy sposób udostępniać studia i materiały poświęcone dziejom historiografii polskiej. Odbywa się to na 5 obszarach tematycznych, z których pierwszy obejmuje relacje zachodzące między polską a międzynarodową myślą historyczną ze szczególnym uwzględnieniem myśli europejskiej, drugi — analizę teoretycznych, metodologicznych oraz ideologiczno-politycznych przesłanek i uwarunkowań polskiej nauki historycznej, trzeci — dzieje "instytucjonalno-organizacyjne" tworzące trzon infrastruktury polskiej nauki historycznej, czwarty — analizę wybranych nurtów oraz dorobku naukowego wybitnych przedstawicieli polskiej historiografii, piąty — próby wprowadzenia w obręb historii historiografii ujęć interdyscyplinarnych oraz zastosowania badań historiograficznych poza ścisłym obrębem nauki historycznej, czego przykładem może być historia biznesu i jako jej odmiana "historia organizacyjna".</p> pl-PL kliopolska@ihpan.edu.pl (Marcin Wolniewicz) greg@umk.pl (Grzegorz Kopcewicz) Thu, 20 Jan 2022 07:37:49 +0100 OJS 3.3.0.8 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Towarzystwo Historiograficzne – w dziesięciolecie działalności https://apcz.umk.pl/KLIOPL/article/view/37134 Paweł Sierżęga Prawa autorskie (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://apcz.umk.pl/KLIOPL/article/view/37134 Fri, 14 Jan 2022 00:00:00 +0100 Kobiety w nauce. Uwagi na marginesie książki Niewidzia(l)ne. Kobiety i historia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, red. Aleksandra Dera, Anna M. Kola, Wojciech Piasek, Toruń 2020 https://apcz.umk.pl/KLIOPL/article/view/37135 Jolanta Kolbuszewska Prawa autorskie (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://apcz.umk.pl/KLIOPL/article/view/37135 Fri, 14 Jan 2022 00:00:00 +0100 Marcin Kula, Wizytówka historyka, Warszawa 2020 https://apcz.umk.pl/KLIOPL/article/view/37136 Rafał Stobiecki Prawa autorskie (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://apcz.umk.pl/KLIOPL/article/view/37136 Fri, 14 Jan 2022 00:00:00 +0100 Marek Ďurčanský, Listy Wacława Sobieskiego do Jaroslava Bidla 1901–1933 https://apcz.umk.pl/KLIOPL/article/view/37133 Piotr Biliński Prawa autorskie (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://apcz.umk.pl/KLIOPL/article/view/37133 Fri, 14 Jan 2022 00:00:00 +0100 Andrzej Walicki jako historyk idei https://apcz.umk.pl/KLIOPL/article/view/37126 Marek Kornat Prawa autorskie (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://apcz.umk.pl/KLIOPL/article/view/37126 Fri, 14 Jan 2022 00:00:00 +0100 Uwagi na temat „nowych szkół” w historiografii polskiej doby podzaborowej https://apcz.umk.pl/KLIOPL/article/view/37128 Andrzej Wierzbicki Prawa autorskie (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://apcz.umk.pl/KLIOPL/article/view/37128 Fri, 14 Jan 2022 00:00:00 +0100 Wielkie projekty śląskich wydawnictw źródłowych jako forma historiograficznego oswajania regionu https://apcz.umk.pl/KLIOPL/article/view/37129 Oleksandr Pestrykov Prawa autorskie (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://apcz.umk.pl/KLIOPL/article/view/37129 Fri, 14 Jan 2022 00:00:00 +0100 „Zachód” w koncepcji dziejów Polski Waleriana Koronowicza-Wróblewskiego https://apcz.umk.pl/KLIOPL/article/view/37130 Barbara Klassa Prawa autorskie (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://apcz.umk.pl/KLIOPL/article/view/37130 Fri, 14 Jan 2022 00:00:00 +0100 Wincenty Zakrzewski o roli Kościoła w dziejach Polski https://apcz.umk.pl/KLIOPL/article/view/37131 Joanna Pisulińska Prawa autorskie (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://apcz.umk.pl/KLIOPL/article/view/37131 Fri, 14 Jan 2022 00:00:00 +0100 Tradycja insurekcyjna w międzywojennej Polsce: przypadek Stefana Kieniewicza https://apcz.umk.pl/KLIOPL/article/view/37132 Marcin Wolniewicz Prawa autorskie (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://apcz.umk.pl/KLIOPL/article/view/37132 Fri, 14 Jan 2022 00:00:00 +0100