https://apcz.umk.pl/KLIOPL/issue/feed Klio Polska. Studia i Materiały z Dziejów Historiografii Polskiej 2022-01-20T07:37:49+01:00 Marcin Wolniewicz kliopolska@ihpan.edu.pl Open Journal Systems <p>Na łamach Klio pragniemy w jak najszerszy sposób udostępniać studia i materiały poświęcone dziejom historiografii polskiej. Odbywa się to na 5 obszarach tematycznych, z których pierwszy obejmuje relacje zachodzące między polską a międzynarodową myślą historyczną ze szczególnym uwzględnieniem myśli europejskiej, drugi — analizę teoretycznych, metodologicznych oraz ideologiczno-politycznych przesłanek i uwarunkowań polskiej nauki historycznej, trzeci — dzieje "instytucjonalno-organizacyjne" tworzące trzon infrastruktury polskiej nauki historycznej, czwarty — analizę wybranych nurtów oraz dorobku naukowego wybitnych przedstawicieli polskiej historiografii, piąty — próby wprowadzenia w obręb historii historiografii ujęć interdyscyplinarnych oraz zastosowania badań historiograficznych poza ścisłym obrębem nauki historycznej, czego przykładem może być historia biznesu i jako jej odmiana "historia organizacyjna".</p> https://apcz.umk.pl/KLIOPL/article/view/37126 Andrzej Walicki jako historyk idei 2022-01-14T16:10:07+01:00 Marek Kornat kliopolska@ihpan.edu.pl 2022-01-14T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2022 https://apcz.umk.pl/KLIOPL/article/view/37128 Uwagi na temat „nowych szkół” w historiografii polskiej doby podzaborowej 2022-01-14T16:20:47+01:00 Andrzej Wierzbicki kliopolska@ihpan.edu.pl 2022-01-14T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2022 https://apcz.umk.pl/KLIOPL/article/view/37129 Wielkie projekty śląskich wydawnictw źródłowych jako forma historiograficznego oswajania regionu 2022-01-14T16:26:28+01:00 Oleksandr Pestrykov kliopolska@ihpan.edu.pl 2022-01-14T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2022 https://apcz.umk.pl/KLIOPL/article/view/37130 „Zachód” w koncepcji dziejów Polski Waleriana Koronowicza-Wróblewskiego 2022-01-14T16:28:15+01:00 Barbara Klassa kliopolska@ihpan.edu.pl 2022-01-14T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2022 https://apcz.umk.pl/KLIOPL/article/view/37131 Wincenty Zakrzewski o roli Kościoła w dziejach Polski 2022-01-14T16:29:11+01:00 Joanna Pisulińska kliopolska@ihpan.edu.pl 2022-01-14T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2022 https://apcz.umk.pl/KLIOPL/article/view/37132 Tradycja insurekcyjna w międzywojennej Polsce: przypadek Stefana Kieniewicza 2022-01-14T16:30:09+01:00 Marcin Wolniewicz kliopolska@ihpan.edu.pl 2022-01-14T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2022 https://apcz.umk.pl/KLIOPL/article/view/37134 Towarzystwo Historiograficzne – w dziesięciolecie działalności 2022-01-14T16:47:41+01:00 Paweł Sierżęga kliopolska@ihpan.edu.pl 2022-01-14T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2022 https://apcz.umk.pl/KLIOPL/article/view/37135 Kobiety w nauce. Uwagi na marginesie książki Niewidzia(l)ne. Kobiety i historia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, red. Aleksandra Dera, Anna M. Kola, Wojciech Piasek, Toruń 2020 2022-01-14T16:48:40+01:00 Jolanta Kolbuszewska kliopolska@ihpan.edu.pl 2022-01-14T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2022 https://apcz.umk.pl/KLIOPL/article/view/37136 Marcin Kula, Wizytówka historyka, Warszawa 2020 2022-01-14T16:50:06+01:00 Rafał Stobiecki kliopolska@ihpan.edu.pl 2022-01-14T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2022 https://apcz.umk.pl/KLIOPL/article/view/37133 Marek Ďurčanský, Listy Wacława Sobieskiego do Jaroslava Bidla 1901–1933 2022-01-14T16:30:57+01:00 Piotr Biliński kliopolska@ihpan.edu.pl 2022-01-14T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2022