Vol 31, No 4 (2014)

Spis treści

Artykuły

Mihai Popescu
PDF
3-18
Sławomir Cendrowski
PDF
19-41
Katarzyna Kuras
PDF
43-72
Emilie Champion
PDF
73–86
Krzysztof Kloc
PDF
87–129

Materiały

„Pozostały tylko … cygarry”. Opinie polskich weteranów o wojnie w Hiszpanii w świetle ich korespondencji
Andrzej Nieuważny
PDF
131–154

Artykuły Recenzyjne

Literacki wzorzec szlachcianki a rzeczywistość historyczna polskiego baroku. O kazaniu pogrzebowym jako źródle do badań nad społeczną mentalnością (Urszula Kicińska, Wzorzec szlachcianki w polskich drukowanych oracjach pogrzebowych XVII wieku
Weronika Pawlik-Kwaśniewska
PDF
155–164

Recenzje

Tomasz Falkowski, Myśl i zdarzenie. Pojęcie zdarzenia historycznego w historiografii francuskiej XX wieku, UNIVERSITAS, Kraków 2013, ss. 393
Jan Swianiewicz
PDF
165-175
Rafał Ojrzyński, Obraz Polski i Polaków w pismach Eneasza Sylwiusza Piccolominiego (papieża Piusa II), Wydawnictwo DiG, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014, ss. 200 (Fasciculi Historici Novi, Tom XIV)
Radosław Krajniak
PDF
175-182
Radosław Poniat, Służba domowa w miastach na ziemiach polskich od połowy XVIII do końca XIX wieku, Warszawa 2014, ss. 328
Urszula Kicińska
PDF
182-193
Barbara Obtułowicz, Maria Amparo Muñoz y de Burbon Księżna Czartoryska, wyd. Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, Kraków 2013, ss. 294
Joanna Zawadzka-Morawiecka
PDF
194-198
Historia ciała, tom 2 (Od Rewolucji do I wojny światowej), red. A. Corbin, przeł. K. Belaid i T. Stróżyński, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2013
Tomasz Falkowski
PDF
198-203
Historia – mentalność – tożsamość. Rosja i Zachodnia Europa w polskiej i ukraińskiej historiografii XIX i XX wieku, red. E. Koko, M. Nowak, L. Zaszkilniak, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013, ss. 614
Edward Czapiewski
PDF
203-231
Adam Staniszewski, Po dwóch stronach Bałtyku. Polityczno-gospodarcze stosunki polsko-szwedzkie w latach 1918–1932, Toruń 2013, ss. 526
Magda Gawinecka-Woźniak
PDF
232-236
Jewgeni Chaldej, Kriegstagebuch, hrsg. v. Ernst Volland und Heinz Krimmer, Berlin 2011, 224 S.
Janusz Tandecki
PDF
236-240

Kronika naukowa

Sprawozdanie z konferencji „Kraków – Norymberga – Praga. Elity miast w średniowieczu i epoce nowożytnej. Pochodzenie, narodowość, mobilność, mentalność”, Kraków 16–17 X 2014
Dorota Drzewiecka, Magdalena Niedźwiedzka
PDF
241-246
Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „France – Pologne. Contacts, échanges culturels, représentations (fin XVIe–fin XIXe siècle)”, Warszawa 16–18 X 2014
Marta Sikorska
PDF
246-253
Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „Ponadnarodowa «milicja» Himmlera: lokalna współpraca z oddziałami SS i policji w kontekście II wojny światowej”, Toruń, 28–30 V 2014
Alicja Bartnicka
PDF
253-260


Partnerzy platformy czasopism