Vol 28, No 1 (2014)

Spis treści

Artykuły

Przemysław Szpaczyński
PDF
3-29
Jacek Gzella
PDF
31-44
Wojciech Ślusarczyk
PDF
45-62
Kamil Śmiechowski
PDF
63-83
Diana Błońska
PDF
85-128
Krzysztof Tarka
PDF
129-151

Materiały

Toruńska ordynacja przeciwdżumowa z 12 lipca 1710 roku
Katarzyna Pękacka-Falkowska
PDF
153-183

Artykuły Recenzyjne

„Podłe ciała” jako zastosowanie socjologii krytycznej do historii medycyny
Przemysław Wewiór
PDF
185-194
Filozofia zaangażowana w historię
Jan Swianiewicz
PDF
195-208

Recenzje

Człowiek w antycznym świecie, red. Sławomir Sprawski, Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica”, Kraków 2012, ss. 430
Wojciech Duszyński
PDF
209-215
Tadeusz Marszał, Szadkowski słownik biograficzny. Średniowiecze i renesans, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012, ss. 188
Radosław Krajniak
PDF
216-221
Bogusław Pfeiffer, Rex et Patria. Temat władcy, narodu i ojczyzny w literaturze i sztuce XVIII stulecia, red. Aleksandra Oszczęda, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2012, ss. 302
Danuta Kowalewska
PDF
222-228
Łukasz Biskupski, Miasto Atrakcji. Narodziny kultury masowej na przełomie XIX i XX wieku. Kino w systemie rozrywkowym Łodzi, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2013, ss. 320
Sylwia Kołos
PDF
229-232
Олег Беген, Олександр Зайцев, Василь Стефанів, Націоналізм і релігія: Греко-Католицька Церква та український націоналістичний рух у Галичині (1920–1930-ті роки), Lwów 2011, ss. 384
Tomasz Wiśniewski
PDF
233-237
Wkład Archiwistów Warszawskich w rozwój archiwistyki polskiej. Zbiór studiów poświęconych warszawskiemu środowisku archiwalnemu, red. Alicja Kulecka, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012, ss. 538
Agnieszka Zasada
PDF
238-242
Nicholas Wapshott, Keynes kontra Hayek. Spór, który zdefiniował współczesną ekonomię, tłum. Radosław Madejski, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa 2013, s. 423
Olaf Bergmann
PDF
243-252
Adam Leszczyński, Skok w nowoczesność. Polityka wzrostu w krajach peryferyjnych 1943–1980, wstęp Zygmunt Bauman, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2013, ss. 584
Piotr Perkowski
PDF
253-264

Kronika naukowa

Konferencja naukowa „Dzieje ludności żydowskiej na ziemiach polskich i niemieckich w okresie od XV do końca XVIII wieku”, Würzburg, 23–24 IX 2013 roku
Mateusz Michalski
PDF
265-270


Partnerzy platformy czasopism