Vol 27, No 4 (2013)

Spis treści

Artykuły

Jarosław Pietrzak
PDF
3-32
Richard Price
PDF
33-57
Mateusz Maleszka
PDF
59-79
Konrad Sebastian Morawski
PDF
81-114
Magdalena Satora
PDF
115-137
Bartosz Borys
PDF
139-160

Artykuły Recenzyjne

Kilka uwag i refleksji na marginesie lektury dzieła niemieckiego badacza o polskiej myśli historycznej w XVI do XVII wieku
Kazimierz Maliszewski
PDF
161-174

Recenzje

Archiwa dla nauki. Dlaczego nauce potrzebne są archiwa naukowe?, red. Tomasz Filip, Kraków 2011, ss. 127
Magdalena Niedźwiedzka
PDF
175-179
Zwischen Ekklesiologie und Administration. Modelle territorialer Kirchenleitung und Religionsverwaltung im Jahrhundert der europäischen Reformation, hrsg. von Johannes Wischmeyer, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2013, ss. 275
Jacek Wijaczka
PDF
180-186
G. Behrens, Der Mythos der deutschen Überlegenheit. Die deutschen Demokraten und die Entstehung des polnischen Staates 1916–1922. Die Deutschen und das östliche Europa Studien und Quellen, hrsg von E. Hahn und H. H. Hahn, Bd. 9, Frankfurt am Main 2013
Kazimierz Wajda
PDF
187-192
Artur Górski, Podolacy. Obóz polityczny i jego liderzy, Wydawnictwo DIG, Warszawa 2013, ss. 340
Ilona Zaleska
PDF
193-205
Mariusz Wołos, O Piłsudskim, Dmowskim i zamachu majowym. Dyplomacja sowiecka wobec Polski w okresie kryzysu politycznego 1925–1926, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2013, ss. 461
Krzysztof Kania
PDF
206-211
Thomas Urban, Czarny orzeł, biały orzeł. Piłkarze w trybach polityki, przeł. W. Sawicki, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice 2012, ss. 310
Olaf Bergmann
PDF
212-219

Kronika naukowa

Sprawozdanie z konferencji naukowej „Czystość i brud. Higiena w starożytności”, Bydgoszcz, 12–13 IX 2013 roku
Wojciech Ślusarczyk, Walentyna Korpalska
PDF
221-227
Sprawozdanie z 14. konferencji wspólnej Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Historii Medycyny „Medizin und Sprache – die Sprache der Medizin / / Język i medycyna – język medycyny”, Magdeburg, 19–21 września 2013 roku
Katarzyna Pękacka-Falkowska
PDF
228-235
Sprawozdanie z Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „Ciało, seksualność, pornografia – kontekst historyczny”, Kraków, 14–15 października 2013 roku
Klaudia Strężyna, Gabriel Szuster
PDF
236-242
Sprawozdanie z konferencji „Cywilizacja prowincji Rzeczypospolitej szlacheckiej. Spotkanie II: Nie wszystek umrę. Pamięć o zmarłych w kulturze staropolskiej”, Bydgoszcz, 17–18 października 2013 roku
Wiesława Duży
PDF
243-251
Konferencja „Losy i znaczenie dziedzictwa po klasztorach skasowanych na obszarze Prus Zachodnich i Wschodnich oraz Pomorza”, Przysiek pod Toruniem, 7–9 listopada 2013 roku
Alicja Mutrynowska
PDF
252-255


Partnerzy platformy czasopism