Vol 25, No 2 (2013)

Spis treści

Wspomnienie

Profesor Jacek Staszewski. Nauczyciel i mistrz (1933–2013)
Jarosław Porazinski
PDF

Artykuły

Maciej Forycki, Michał Zwierzykowski
PDF
3-20
Paweł Hanczewski
PDF
21-66
Filip Wolański
PDF
67-79
Tomasz Ciesielski
PDF
81-116
Adam Perłakowski
PDF
117-142
Tomasz Wiślicz
PDF
143-167
Michał Targowski
PDF
169-190

Materiały

Materiały wywiadu moskiewskiego o wojskowo-politycznej sytuacji w Rzeczypospolitej w pierwszej połowie 1630 r.
Tomasz Bohun, Aleksandr Małow, Olga Smirnowa
PDF
191-252

Artykuły Recenzyjne

Andrea Mariani
PDF
253-268
O „tekstach”, Wilnie i wilnianach słów kilka... (artykuł recenzyjny poświęcony książce Jakuba Niedźwiedzia Kultura Literacka Wilna (1323–1655). Retoryczna organizacja miasta, Wyd. UNIVERSITAS, Kraków 2012, ss. 500)
Bernadetta Manyś
PDF
269-276
Rewolucyjnie o „Polskiej Rewolucji”? (artykuł recenzyjny poświęcony książce Richarda Butterwicka, Polska rewolucja a Kościół katolicki 1788–1792, tłum. z języka angielskiego Marek Ugniewski, Wydawnictwo Arcana, Kraków 2012, ss. 988)
Danuta Kowalewska
PDF
277-287
Naród (włoski) jako strategia dyskursywna (artykuł recenzyjny poświęcony książce Alberto Marii Bantiego, Sublime madre nostra. La nazione italiana dal Risorgimento al fascismo, Roma–Bari 2011, Laterza, s. IX + 208)
Piotr Chmiel
PDF
288-299

Recenzje

Świętokrzyskie studia historyczno-archiwalne, red. Edyta Majcher-Ociesa, Hubert Mazur, Wiesława Rutkowska, Hubert Wilk, Kielce 2012, ss. 340
Magdalena Niedźwiedzka
PDF
301-306
Tadeusz Jędrysiak, Armin Mikos von Rohrscheidt, Militarna turystyka kulturowa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011, ss. 294
Paweł Nastrożny
PDF
307-314
Les langues étrangères en Europe. Apprentissage et pratiques (1450–1700), red. Marc Zuili i Susan Baddeley we współpracy z Jean-François Chappuit, PUPS, Paris 2012, ss. 328
Agnieszka Jakuboszczak
PDF
315-320
Bożena Mazurkowa, „Weksle prawdy i nieprawdy”. Studia literackie o książce oświeceniowej, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, Warszawa 2011, ss. 300
Danuta Kowalewska
PDF
321-324
Alberto Maria Banti, Le questioni dell’età contemporanea, Roma–Bari 2010, Editori Laterza, s. VI + 360
Piotr Chmiel
PDF
325-329


Partnerzy platformy czasopism