Vol 22, No 3 (2012)

Spis treści

Artykuły

P. J. Rhodes
PDF
3-27
Artur Ryszard Jęcka
PDF
29-37
Agnieszka Pawłowska
PDF
39-58
Władysław Marek Kolasa
PDF
59-82
Jacek Andrzej Młynarczyk
PDF
83-114
Krzysztof Tarka
PDF
115-132

Materiały

Żydzi w Toruniu w latach 1847–1914. Elementy analizy demograficznej
Agnieszka Zielińska
PDF
133-153
Projekt ustroju Państwa Polskiego z 9 listopada 1942 roku
Teresa Astramowicz-Leyk
PDF
155-165

Artykuły Recenzyjne

Weronika Pawlik-Kwaśniewska
PDF
167-175

Recenzje

Paweł Gancarczyk, Muzyka wobec rewolucji druku: przemiany w kulturze muzycznej XVI wieku, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2011, ss. 319
Karolina Smolarek
PDF
177-180
Timothy Snyder, Nacjonalizm, marksizm i nowoczesna Europa Środkowa. Biografi a Kazimierza Kelles-Krauza (1872–1905), przełożyła Marta Boguta, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2010, ss. 323
Ilona Zaleska
PDF
181-186
Małgorzata Kroczyńska-Derkacz, Państwowy Instytut Książki (1946–1949) i jego rola w rozwoju bibliologii, bibliotekarstwa i kultury książki w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011, ss. 352
Wanda A. Ciszewska
PDF
187-192
Lidia Potykanowicz-Suda, Państwo a Kościół katolicki w województwie gdańskim w latach 1945–1970, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2011, ss. 387
Arkadiusz Czwołek
PDF
192-197

Noty bibliograficzne

Karol Górski, Mikołaj Kopernik. Środowisko społeczne i samotność, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2012, ss. 289
Mikołaj Tomaszewski
PDF
199-199
Bellicum diplomaticum IV Thorunense. Dyplomatyka staropolska – stan obecny i perspektywy badań, red. W. Chorążyczewski, J. Tandecki przy współpracy K. Kopińskiego, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2011, ss. 170
Mikołaj Tomaszewski
PDF
200-201
Unia Lubelska z 1569 roku. Z tradycji unifikacyjnych i Rzeczypospolitej, red. T. Kempa i K. Mikulski, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011, ss. 238
Mikołaj Tomaszewski
PDF
201-202
Do szarży marsz, marsz… Studia z dziejów kawalerii, t. 2, red. Aleksander Smoliński, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2012, ss. 540
Mikołaj Tomaszewski
PDF
202-203
Wiesław Sieradzan, Bernhard Schmid (1872–1947). Księgozbiór prywatny ostatniego niemieckiego konserwatora zamku w Malborku. Próba rekonstrukcji, Muzeum Zamkowe w Malborku, Malbork 2011, ss. 128
Mikołaj Tomaszewski
PDF
204-205

Kronika naukowa

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Etniczność, obywatelskość, tożsamość w świecie antycznym. W 1800 rocznicę wydania edyktu Karakalli”, Zielona Góra, 21–22 marca 2012 roku
Karol Kłodziński
PDF
207-209
128. Pfingsttagung des Hansischen Geschichtsvereins „Hansestädte im Konfl ikt. Kriesenmanagement und bewaff nete Auseinandersetzung vom 13. bis zum 17. Jahrhundert“, Lüneburg, 28–31 maja 2012 roku
Krzysztof Kwiatkowski
PDF
210-216


Partnerzy platformy czasopism