The genesis of the first election of Stanisław Leszczyński in 1704 in Voltaire’s view

Michał Zwierzykowski, Maciej Forycki

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/KLIO.2020.040

Abstrakt


Voltaire devoted several passages from his Histoire de Charles XII (1731) to the history of the Commonwealth of Poland and Lithuania in the early 18th century. A comparative analysis of different editions of this biography of the king of Sweden – with a great influence not only on public opinion, but especially on historiography – as well as passages taken from marginal notes left by the philosopher at pages of books in his library
(famous collection preserved since 1779 in Saint Petersburg) and finally insight in research conducted by Polish historians allowed us to investigate reasons and circumstances of the
election of Stanislas Leszczyński in 1704 to the throne of Poland. Our analysis allowed us to confirm a connection between a meeting of Charles XII and Leszczyński in Heilsberg
in Ermland (Pol. Lidzbark Warmiński in Warmia). The paper highlights also research problems that historians must urrently overcome to use, interpret, and understand properly sources written by historiographers, who explored  bservations of eyewitnesses of the great events of their times.

 

 

The paper was originally published as Geneza elekcji Stanisława Leszczyńskiego w 1704 roku w ujęciu Woltera, ”Klio” 2013, vol. 25 (2), pp. 5–20, DOI: 10.12775/
KLIO.2013.014.


Słowa kluczowe


Voltaire, Stanislaw Leszczynski, royal election

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Bernard B., J. Renwick J., N. Cronk N., J. Godden J., t. I–II, [w:] Lesœuvres complètes de Voltaire, t. XXI–XXII, Oxford 2009.

Cieślak E., Stanisław Leszczyński, Wrocław 1994.

Feldman J., Stanisław Leszczyński, wyd. I – Warszawa 1948.

Fiszer S., L’image de la Pologne et des Polonais dans l’œuvre de Voltaire, Oxford 2001.

Forycki M., Anarchia polska w myśli Oświecenia. Francuski obraz Rzeczypospolitej szlacheckiej u progu czasów stanisławowskich, Poznań 2004.

Forycki M., Emanuela Rostworowskiego badania nad polonikami Woltera, [w:] W kręgu badaczy dziejów politycznych XVIII wieku. Józef Feldman – Emanuel Rostworowski – Jerzy Michalski, red. W. Kriegseisen, Z. Zielińska, Warszawa 2010.

Forycki M., Stanisław Leszczyński. Sarmata i Europejczyk, Poznań 2006.

Jonasson G., Karl XII und Polen 1700–1706, [w:] Changes in two Baltic countries. Poland and Sweden in the eighteenth century, Poznań 1990.

Kawecki R., Kardynał Michał Stefan Radziejowski (1645–1705), Opole 2005.

Porazinski J., Epiphania Poloniae. Orientacje i postawy polityczne szlachty polskiej w dobie wielkiej wojny północnej (1702–1710), Toruń 1999.

Rossinot A., Stanislas, le roi philosphe, Neuilly-sur-Seine 1999; A. Muratori-Philip, Le roi Stanislas, Paris 2000.

Rostworowski E., Voltaire et la Pologne, „Studies on Voltaire and the Eighteenth Century”, t. LXII, Genève 1968.

Sechr-Zembitska L., Stanislas I. Un roi fantasque, Paris 1999.

Staszewski J., August II Mocny, Wrocław 1998.

Staszewski J., August III Sas, Wrocław 1989.

Voltaire, Histoire de Charles XII, ed. G. von Proschwitz, [w:] Lesœuvres complètes de Voltaire, t. IV, Oxford 1996.

Zwierzykowski M., Samorząd sejmikowy województw poznańskiego i kaliskiego w latach 1696–1732, Poznań 2010.


Partnerzy platformy czasopism