Wojciech Szafrański, Józef Weyssenhoff – polityk, prawnik, legislator czasów Oświecenia, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2017, ss. 574

Stanisław Salmonowicz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/KLIO.2020.011

Abstrakt


-

Pełny tekst:

PDF
Partnerzy platformy czasopism