Znaczenie polityczno-militarne Würzburga i innych państw Rzeszy Niemieckiej w początkach wojny o sukcesję hiszpańską w oczach dyplomacji francuskiej.

Mariusz Sawicki

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/KLIO.2020.005

Abstrakt


Pod koniec XVII w. Europa Zachodnia stała u progu wojny o sukcesję hiszpańską. W związku z bezpotomną śmiercią Karola II Habsburga zarówno Ludwik XIV jak i Leopold VI byli zainteresowani obsadzeniem tronu w Madrycie. Mimo wcześniejszych porozumień i uzgodnień dotyczących ewentualnego podziału Hiszpanii, Francja i cesarz szykowali się do wojny. Najpewniej, ponieważ analizowany dokument nie posiada daty, w 1700 r. dyplomaci francuscy podjęli się próby analizy możliwości ewentualnego poparcia politycznego i militarnego Ludwika XIV przez niektórych książąt i biskupów niemieckich, i związku z tym opracowano niezwykle interesujący dokument, który jest podstawa rozważań autora niniejszego artykułu.

Słowa kluczowe


Francja, Niemcy, Ludwik XIV, Schönborn, Würzburg

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Źródła rękopiśmienne:

Staadarchiv Würzburg (Residenz): Schönborn Archiv, Korespondenz – archiv Johann Philipp, nr 2394, 2417, 2419, 2420, 2473a, 2474a

The Britsh Library: Add MS 28899, Add MS 28910, Add MS 28914

Źródła drukowane:

- Des Heiligen Romischen Reichs-Staats Acta, von jetzigen 18. seculo sich anfahend, in welchen incht allein die bey annoch währenden Reichs-Tag eingereichte Staats-Schrifften, [...] Besten zum [...] Cassandro Thücelio, t.1, Frankfurt und Leipzig 1715.

- Lettres historiques. Contenant ce qui se passe de plus important en Europe; et les réflexions nécessaire sur ce sujet, t. 11, mois de janvier 1697, Haga 1697.

Opracowania:

- Berlien J. H. F., Der Elephanten-Orden und seine Ritter. Eine historische Abhandlung über die ersten Spuren dieses Ordens und dessen fernere Entwicklung bis zu sejner gegenwärtigen Gestalt, und nächstdem ein Material zur Personalhistorie, nach den Quellen des Königlichen Geheimen-Staatsarchivs und des Königlichen Ordenscapitels-Archivs zu Kopenhagen, Kopenhagen, 1846.

- Corstiens P., Bernard van Galen, vorst-bisschop van Münster. Historische schets van een belangrijk tijdperk der XVII e eeuw en van de Nederlandsche Republiek, vooral omstreeks 1672, Die Gids, Zeven en dertigste Jaargang, Berde serie, 1873.

- Cronin V., Ludwik XIV, Warszawa 2001.

- Czapliński W., Górski K., Historia Danii, Wrocław-

Warszawa-Kraków 1965.

- Johann Philipp I. von Schönborn1642–1673, in. Germania sacra, t. 7, ed. Winfried Romberg, Berlin 2011.

- Jürgensmeier F., Johann Philipp von Schönborn (1605 - 1673) und die Römische Kurie: ein Beitrag zur Kirchengeschichte des 17, Mainz 1977.

- Komaszyński M., Teresa Kunegunda Sobieska, Warszawa 1982.

- Lamberti de M., Mémoires pour servir à l'histoire du XVIIIe siècle, contenant les négociations, traitez, résolutions et autres documents authentiques concernant les affaires d'état: avec le supplément aux années […], t. 14 [suplement], Amsterdam 1740.

- Lynn J. A., Wojny Ludwika XIV 1667-1714, Oświęcim 2015.

- Magdziarz W. St., Ludwik XIV, Wrocław-Warszawa-Kraków 2004.

- Mentz G., Johann Philipp von Schönborn, Kurfürst von Mainz, Bischof von Würzburg und Worms, 1605-1673: ein Beitrag zur Geschichte des 17. Jahrhunderts, Jena 1896-1899.

- Moreri L., Le grand dictionnaire historique, ou Le melange curieux de l'histoire sacrée et profane […], t. 13, Paris 1748.

- Richard P. R. et autres religieux Dominicains des Couvents du Fauxbourg, en: Dictionnaire universel, dogmatique, canonique, historique, géographique et chronologique des sciences ecclésiastiques […], t. 14, 1756.

- Rostworowski E., Historia powszechna wiek XVIII, Warszawa 1994.

- Scharlach F., Fürstbischof Friedrich Christian V. Plettenberg und die münsterische Politik im Koalitionskriege 1688- 97, „Westfälische Zeitschrift” nr 93, 1937.

- Taracha C., Egzorcyzmy, muzyka i alkowa. Kilka Uwag na temat problemów zdrowotnych władców Hiszpanii w XVII-XVIII wieku, „Teka Komisji Historycznej O.L. PAN”, 2014, XI,

- Thomas A. H., Historical Dictionary of Denmark, Lanham-Boulder-New York-London 2016.

Strony i publikacje internetowe:

- Jürgensmeier F., Johann Philipp von Schönborn (1605–1673). Erzbischof – Kurfürst – Erzkanzler des Reiches, https://www.1000-jahre-mainzer-dom.de/fileadmin/Superportal/Bibliothek/Autoren/Juergensmeier/juergensmeier_JohannPhilippvonSchoenborn.pdf [dostęp 25.05.2018]

- https://www.deutsche-biographie.de/sfz17409.html#adbcontent [dostęp: 17.06.2018].

- https://www.deutsche-biographie.de/gnd118520709.html#ndbcontent [dostęp: 27.06.2018]

- The Diary of Samuel Pepys, in: https://www.pepysdiary.com/encyclopedia/9100/#Biography [dostęp: 27.06.2018]

- http://welfen.de/AntonUlr.htm [dostęp 18.09.2018]

- http://www.pierre-marteau.com/resources/anton-ulrich.html [dostęp 18.09.2018]


Partnerzy platformy czasopism