Międzynarodowa konferencja poświęcona pamięci Profesora Stanisława Mrozka. FOENUS HOC FECIT. Within the scope of Professor Stanisław Mrozek’s research International conference, Gdańsk, 25–26 VI 2018

Karol Kłodziński

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/KLIO.2018.059

Abstrakt


Sprawozdanie z konferencji poświęconej pamięci Profesora Stanisława Mrozka, która odbyła się w dnach 25–26 VI 2018 w Gdańsku. Urodzony w 1929 roku w Tczewie prof. Stanisław Mrozek (1929–2009) był kierownikiem Zakładu Historii Starożytnej Uniwersytetu Gdańskiego od 1977  roku do 1994  roku.

Pełny tekst:

PDF
Partnerzy platformy czasopism