Polityka dynastyczna cesarza Septymiusza Sewera (193-211 r.)

Krzysztof Królczyk

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/KLIO.2018.056

Abstrakt


Tekst poświęcony został działaniom podejmowanym przez cesarza rzymskiego Septymiusza Sewera, zmierzającym do ugruntowania jego władzy po okresie wojen domowych w Imperium Romanum i wykreowania własnej  dynastii.

Słowa kluczowe


Septymiusz Sewer; polityka dynastyczna; Cesarstwo Rzymskie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


G. Alföldy, Nox dea fit lux! Caracallas Geburtstag, [w:] Historiae Augustae Colloquium Barcinonense, red. G. Bonamente, M. Mayer, Bari 1996, s. 9-36

K. Balbuza, Concordia, aeterniras imperii i kwestie dynastyczne w menniczym programie ideologicznym okresu pierwszych Sewerów, „Studia Europaea Gnesnensia” 2015, t. 12, s. 61-83

A.R. Birley, Caracalla 211-217, [w:] Die römischen Kaiser. 55 historische Portraits von Caesar bis Iustinian, red. M. Clauss, München 1997, s. 185-191

A.R. Birley, Septimius Severus. The African Emperor, wyd. 3 zm., London – New York 1999

R. Brilliant, The Arch of Septimius Severus in the Roman Forum, Rome 1967

M. Cary, H.H. Scullard, Dzieje Rzymu od czasów najdawniejszych do Konstantyna, t. 1-2, wyd. 2, Warszawa 2001

M. Corbier, Plautien, comes de Septime-Sévère, [w:] Mélanges de philosophie, de littérature et d’histoire ancienne offerts à Pierre Boyancé, Rom 1974, s. 213-218

E. Dąbrowa, Templum gentis Flaviae. Pomnik polityki dynastycznej Domicjana, Poznań 1996

P. Dyrlaga, Cesarz Makryn. W cieniu wojen i uzurpacji, Kraków 2010

S. Elliott, Septimius Severus in Scotland. The Northern Campaigns of the First Hammer of the Scotts, Barnsley 2018

J.D. Grainger, Nerwa i problem sukcesji w Rzymie w latach 96-99, Oświęcim 2017

J. Hasebroek, Untersuchungen zur Geschichte des Kaisers Septimius Severus, Heidelberg 1921

M. Heil, Clodius Albinus und der Bürgerkrieg von 197, [w:] Staatlichkeit und politisches Handeln in der römischen Kaiserzeit, red. H.-U. Wiemer, Berlin – New York 2006, s. 55-85

D. Janiszewska, Decennalia cesarza Septymiusza Sewera i ślub Karakalli – bogactwo w służbie ideologii dynastycznej, [w:] Zbytek i ubóstwo w starożytności i średniowieczu, red. L. Kostuch, K. Ryszewska, Kielce 2010, s. 195-203

D. Janiszewska, Wojna domowa w Rzymie w latach 193-197, Poznań 2010

E. Kettenhofen, Die syrischen Augustae in der historischen Überlieferung. Ein Beitrag zum Problem der Orientalisierung, Bonn 1979

D. Kienast, W. Eck, M. Heil, Römische Kaisertabelle. Grundzüge einer römischen Kaiserchronologie, wyd. 6 zm., Darmstadt 2017

P. Kneissl, Die Siegestitulatur der römischen Kaiser. Untersuchungen zu den Siegerbeinamen des ersten und zweiten Jahrhunderts, Göttingen 1969

T. Kotula, Septymiusz Sewerus. Cesarz z Lepcis Magna, Wrocław 1987

K. Królczyk, Pomiędzy damnatio memoriae a consecratio. Potępienie pamięci i ubóstwienie w walce politycznej w Rzymie w okresie Sewerów (193-235 po Chr.), [w:] Damnatio memoriae w europejskiej kulturze politycznej, red. R. Gałaj-Dempniak, D. Okoń, M. Semczyszyn, Szczecin 2011, s. 79-94

K. Królczyk, Propagatio Imperii. Cesarstwo Rzymskie a świat zewnętrzny w okresie rządów Septymiusza Sewera (193-211 r.), wyd. 2 popr., Oświęcim 2016

F. Krüpe, Die damnatio memoriae. Über die Vernichtung von Erinnerung. Eine Fallstudie zu Publius Septimius Geta (198-211 n. Chr.), Gutenberg 2011

W. Kuhoff, Zur Titulatur der römischen Kaiserinnen während der Prinzipatszeit, „Klio” 1993, t. 75, s. 244-256

B. Levick, Julia Domna. Syrian Empress, London – New York 2007

A. Lichtenberger, Severus Pius Augustus. Studien zur sakralen Repräsentation und Rezepzion der Herrschaft des Septimius Severus und seine Familie (193-211 n. Chr.), Leiden 2011

D.C. MacKenzie, The Reign of Caracalla, Ann Arbor 1949

Meckler 1994: M.L. Meckler, Caracalla and His Late-Antique Biographer: A Historical Commentary on the Vita Caracalli in the Historia Augusta, Michigan 1994

S. Pasek, Imperator Caesar Didius Iulianus Augustus: Seine Regentschaft und die Usurpationen der Provinzstatthalter (193 n. Chr.), München 2013

P. von Rohden, Aurelius (Nr. 46), RE II, 1896, col. 2434-2453

P. Sawiński, Sukcesja władzy cesarskiej w okresie rządów dynastii julijsko-klaudyjskiej (30 p.n.e. – 68 n.e.), Poznań 2016

L. Schumacher, Die politische Stellung des D. Clodius Albinus (193-197 n. Chr.), „Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseums Mainz” 2003, t. 50, s. 355-369

S. Soproni, Die Cäsarwürde Caracallas und die syrische Kohorte von Szentedre, „Alba Regia” 1980, t. 18, s. 39-51

M.A. Speidel, Faustina – mater castrorum. Ein Beitrag zur Religionsgeschichte, „Tyche” 2012, t. 27, s. 127-152

J. Spielvogel, Septimius Severus, Darmstadt 2006

A. Ziółkowski, Historia powszechna. Starożytność, Warszawa 2009


Partnerzy platformy czasopism