Rozwój kariery politycznej Lucjusza Korneliusza Sulli w latach dziewięćdziesiątych I wieku przed Chr.

Tomasz Ładoń

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/KLIO.2018.047

Abstrakt


Celem autora artykułu było określenie politycznej roli, jaką L. Korneliusz Sulla odgrywał w Republice Rzymskiej w latach dziewięćdziesiątych I wieku przed Chr. Autor skupił się przede wszystkim na karierze urzędniczej Sulli. Omówił kwestie chronologiczne z nią związane, przedstawił powody rezygnacji Sulli ze startu w wyborach na edyla, szczegółowo zaprezentował także genezę walki Sulli o uzyskanie pretury miejskiej, sprawowanie przez Sullę tego urzędu oraz początek kampanii o konsulat zahamowanej przez wybuch wojny ze sprzymierzeńcami.

                Według autora artykułu ważnym wydarzeniem dla rozwoju dalszej kariery politycznej Sulli było zerwanie sojuszu z G. Mariuszem i stopniowe zbliżanie się do factio Metellusów zakończone zawarciem formalnego sojuszu, przypieczętowanego małżeństwem Sulli z Cecylią Metellą.

Słowa kluczowe


Lucjusz Korneliusz Sulla, pretura, Gajusz Mariusz, kariera polityczna

Pełny tekst:

PDF
Partnerzy platformy czasopism