Poza światem tradycyjnego Grand Tour. Wczesnonowożytne podróże po Europie Północnej i Środkowej

Adam Kucharski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/KLIO.2018.022

Abstrakt


Artykuł recenzyjny - Poza światem tradycyjnego Grand Tour. Wczesnonowożytne podróże po Europie Północnej i Środkowej - przedstawia pracę zbiorową poświęconą nowożytnym podróżom, typu Grand Tour, po terenach stanowiących geograficzne i kulturowe poszerzenie tradycyjnie rozumianego tytułowego terminu.Pełny tekst:

PDF
Partnerzy platformy czasopism