Marek Celiusz Rufus. Polityk późnej Republiki Rzymskiej

Agnieszka Dziuba

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/KLIO.2018.016

Abstrakt


Marek Celiusz Rufus (82-48 r. p. n. e), ekwita, polityk i mówca późnej Republiki Rzymskiej już przez pisarzy antycznych był uważany za osobę o złożonym charakterze. Jego biografia i cursus honorum budzą duże zainteresowanie także u współczesnych historyków. Badacze wciąż dyskutują nad pewnymi faktami z życia Celiusza: datą jego urodzin, miejscem urodzin, kwesturą, preturą, powiązaniami z Cezarem. Niniejszy artykuł zawiera zrekonstruowaną biografię Celiusza uwzględniając kwestie sporne i dyskusyjne. Autorka prezentuje, w układzie chronologicznym, fakty z życia ekwity, omawia jego sympatie polityczne i śledzi powikłane losy jego kariery. Jednocześnie stara się odpowiedzieć na pytania o przyczyny jego kontrowersyjnych decyzji politycznych. Tym samym prezentowany tekst stanowi pierwszą na gruncie polskim kompleksową biografię Marka Celiusza Rufusa.


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Caesar Gaius Iulius, Commentarii ed. Alfredus Klotz, vol. II: Commentarii belli civilis[...] editionis alterius addenda et corrigenda collegit et adiecit W. Trillitzsch, Lipsiae 1964,

Cassius Dio, Historia Romana, editionem primam curavit Ludovicus Dindorf, rec. Ioannes Melber, vol. II, Lipsiae 1894,

Cicero, Pro M. Caelio oratio, third edition. Edited with introduction and commentary R. G. Austin. Oxford 1960,

Cicero M. T., Scripta quae manserunt omnia ...Epistulae ad Q. Fratrem, II, 11,2, rec. Reinhaldus Klotz, partis III,vol.1, Lipsiae 1873,

Clauus J.J., The Ignoble Consistency of M. Caelius Rufus, „Athenaeum” 78 (190), s.531-540,

Cyceron M. T., Wybór listów, przeł. Gabriela Pianko, oprac. Marian Plezia, Wrocław 2004, s.27).

Dziuba A., Klodia Metelli. Literacki portret patrycjuszki, Lublin 2016 r.

Dziuba A., Marek Celiusz Rufus. Obraz republikańskiego polityka w cyklu powieściowym Stevena Saylora. „Littera Antiqua” 11(2016), s. 144-158, web. 24 stycznia 2018 r.

Frolov P. M., Ab re publica removere. Otstranenije M. Celia Rufa ot dołznostnych objazannostej 48 g. do n. e. i problema politiceskoj inicjativy v epochu pozdnej Rimskoj respubliki, „Vestnik drevnej istorii, 76/4 (2016), s. 919-937,

Grubb C. M., The life and Letters of Marcus Caelius Rufus, Berkeley 1916,

Gruen E. S., The Last Generation of Roman Republic, Berkeley 1974,

Havelock E. A., Muza uczy się pisać. Rozważania o oralności i piśmienności w kulturze Zachodu, przekład i wstęp Paweł Majewski, Warszawa 2006,

Jackson S. B., Marcus Caelius Rufus, „Hermathena” 126 (1979), s.55-67,

Katullus, Poezje wszystkie, przekład Grzegorz Franczak i Aleksandra Klęczar, wstęp Aleksandra Klęczar, Kraków 2013,

Korpanty J., Rzeczpospolita potomków Romulusa, ludzie, idee, wydarzenia, Warszawa 1979,

Kumaniecki K., Cyceron i jego współcześni, Warszawa 1989,

Łoposzko T., Trybunat Publiusza Klodiusza w świetle źródeł i historiografii, Lublin 1982,

Neudling Ch. L., A prosopography to Catullus, „Iowa Studies in Classical Philology” 12 (1955), s.31-40,

Odgers M.M., Marcus Caelius Rufus, „The Classical Weekly” 23/21 (1930), s.161-166,

Pianko G., Korespondenci Cycerona, Marek Celiusz Rufus, „Meander” XVII/4 (1962), s.179-191,

Piegdoń M., Krassus. Polityk niespełnionych ambicji, wyd. II uzupełnione i zmienione, Kraków 2014,

Quintilianus, Institutionis oratoriae libri XII, ed. Ludwig Radermacher [...] editionis primae XXXV addenda et corrigenda collegit et adiecit Vinzenz Buchheit, Lipsiae 1965,

Rosivach V. J., Caelius Adherence to the Caesarian Cause, „The Classical World” 74/4 (1980-1981), s.201-212,

Tatum J.W., The Patrician Tribune: Publius Clodius Pulcher, Chapel Hill and London 1999,

Skinner M. B., Clodia Metelii, the tribune’s sister,Oxford 2011,


Partnerzy platformy czasopism