"Trzy garście solidów". Marek Diakon o darowiznach dworu konstantynopolitańskiego dla palestyńskich biskupów

Ireneusz Milewski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/KLIO.2017.042

Abstrakt


W tekście przeanalizowano relacje Marka Diakona dotyczące darowizn dworu konstantynopolitańskiego (cesarzowej Eudoksji i cesarza Arkadiusza) dla palestyńskich biskupstw w pierwszych latach V wieku. W „Vita Porphyrii episcopi gazenzis” wspomina się zarówno o przekazanych wówczas sumach pieniężnych, jak również o nadaniu dla Kościołów w Palestynie bliżej nieokreślonych, zapewne jednak fiskalnych przywilejów. Niewykluczone jednak, że passus dotyczący tej ostatniej kwestii jest interpolacją wprowadzoną do „Żywota” w połowie VI wieku (swym brzmieniem przypomina on fragment jednej z nowel Justyniana Wielkiego). Choć wysokość wspomnianych w tekście sum pieniężnych, jakimi rzekomo obdarowano palestyńskie biskupstwa, zdaje się wątpliwa (okrągłe sumy stanowiące wielokrotność powtarzających się cyfr i liczb, a mianowicie 3 oraz 10), to jednak nie ma potrzeby kwestionowania samych darowizn. Innymi słowy, analizowana relacja mimo pewnego braku precyzji oraz topicznych stwierdzeń stanowi wartościowe źródło poznania historycznego.


Słowa kluczowe


dwór konstantynopolitański; cesarzowa Eudoksja; cesarz Arkadiusz; gospodarka późnorzymska; złoto i pieniądz; hagiografia wczesnobizantyjska

Pełny tekst:

PDF
Partnerzy platformy czasopism