Kompleks Olimpijski w Berlinie w 1933 roku – geneza, koncepcje i cele. Idea olimpijska w III Rzeszy w procesie stabilizacji reżymu narodowosocjalistycznego, cz. 1

Miłosz Stępiński

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/KLIO.2017.006

Abstrakt


Powstanie Kompleksu Olimpijskiego w Berlinie powszechnie wiązane jest z XI Letnimi Igrzyskami Olimpijskimi, zorganizowanymi w nazistowskim Berlinie w dniach 1–16 VIII 1936 roku. Mało kto wie, że w tym samym miejscu Niemcy już
wcześniej wznieśli okazały obiekt – „Stadion Niemiecki”, który miał być miejscem rozgrywania Igrzysk olimpijskich w 1916 roku (odwołanych ze względu na przedłużającą się I wojnę światową). W pracy omówiono stosunek władz III Rzeszy do idei organizacji Igrzysk w Berlinie. Przedstawiono proces transformacji podejścia Hitlera – od niechęci powodowanej sprzecznością kosmopolitycznych idei olimpijskich z ideałami narodowosocjalistycznymi do poparcia podszytego chęcią wykorzystania Olimpizmu dla własnych, propagandowych celów. Wszystko to znalazło swój wymiar w koncepcjach budowy i realizacji kompleksu Olimpijskiego.


Pełny tekst:

PDF
Partnerzy platformy czasopism