Oświeceniowe idee gospodarcze a religia w korespondencji polskiej magnaterii z Odnowioną Jednotą Braci Morawskich z Herrnhut

Joanna Kodzik

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/KLIO.2017.004

Abstrakt


W drugiej połowie XVIII wieku wielu polskich magnatów podejmowało wysiłek gospodarczego ożywienia własnych posiadłości ziemskich. W tym celu sprowadzali rzemieślników, którzy mieli rozwijać nowe manufaktury. Osadników poszukiwali także wśród członków Odnowionej Jednoty Braterskiej w Herrnhut. Powyższa analiza nieopublikowanej niemieckojęzycznej korespondencji pokazuje, w jaki sposób polscy magnaci docierali do reprezentantów wspólnoty braterskiej, jak przebiegała komunikacja i jakie były przyczyny niepowodzenia wszelkich prób osiedlenia herrnhutów na terenie Rzeczpospolitej w tym okresie.


Pełny tekst:

PDF
Partnerzy platformy czasopism