Powinności mieszkańców radziwiłłowskiej Orli w latach 1614–1695

Michał Sierba

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/KLIO.2017.002

Abstrakt


Artykuł dotyczy powinności mieszkańców miasta Orla na Podlasiu w latach 1614–1695, czyli w czasie, gdy znajdowało się ono w rękach Radziwiłłów z linii birżańskiej. Powinności, które zostały tu opisane, podzielono według 2 kategorii: formy powinności (pieniądz, naturalia lub robocizna) i względem kogo były wypełniane (właściciel miasta, arenda, instytucja religijna, wewnętrzny samorząd i państwo). W artykule zaprezentowano, jak te powinności wyglądały, a także jak się zmieniały na przestrzeni lat, gdyż niektóre z nich zanikały, zaś inne się pojawiały. Ewolucji podlegała także ich wysokość, a także forma i tryb ich egzekwowania.


Pełny tekst:

PDF
Partnerzy platformy czasopism