Polityka metropolii w kwestii militarnej i ekonomicznej obrony Nowej Hiszpanii za panowania dynastii Habsburgów (1516–1700). Zarys problematyki

Rafał Reichert

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/KLIO.2016.013

Abstrakt


Odkrycie Indii Zachodnich przez Krzysztofa Koluma (1492) z jednej strony przyniosło Koronie hiszpańskiej sławę, bogactwo i status europejskiego mocarstwa. Z drugiej jednak strony, oznaczało ogromne obciążenie wynikające z konieczności utrzymania militarnego zwierzchnictwa i przewagi na morzach Starego i Nowego Świata, gdzie od początku XVI wieku Francja, Anglia i Niderlandy dążyły do przejęcia wpływów w zakresie handlu i podboju terytoriów amerykańskich. Poniższy artykuł poświęcono kwestiom organizacji militarnego i ekonomicznego zaplecza służących ochronie interesów kolonialnych ich zamorskich posiadłości w Indiach Zachodnich.

Słowa kluczowe


obrona Indii Zachodnich; system flot; fortyfikacje; Wielkie Karaiby; piraci i korsarze; hiszpańscy Habsburgowie; XVI i XVII wiek

Pełny tekst:

PDF
Partnerzy platformy czasopism