Dyslokacja partii wojska koronnego w 1677 roku. Przyczynek do badań pogranicza polsko-tureckiego oraz organizacji armii w dobie pokoju 1677–1683

Zbigniew Hundert

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/KLIO.2016.003

Abstrakt


Po wojnie Rzeczypospolitej z Imperium Otomańskiej z lat 1672–1676 wojsko koronne zostało w 1677 roku zredukowane do 12 000 żołnierzy. Przeprowadzono
reorganizację armii, dzieląc ją na 6 partii, czyli części, które rozesłano wzdłuż całej granicy polsko-tureckiej w celu zapewnienia ochrony polskim terytoriom. Dodatkowe garnizony wojska rozmieszczono też w fortecach na Podolu i Ukrainie. Dyslokacja armii koronnej z 1677 roku pokazuje brak zgodności między królem a hetmanami, Dymitrem Wiśniowieckim i Stanisławem Janem Jabłonowskim i jest ściśle związana z polityką bałtycką Jana III Sobieskiego.

Słowa kluczowe


wojsko koronne w dobie pokoju 1677–1683, polityka bałtycka Jana III Sobieskiego, pogranicze polsko-tureckie 1677–1683, patronat wojskowy w dobie Jana III

Pełny tekst:

PDF
Partnerzy platformy czasopism