„Ponieważ z nieuchronnego wyroku Boskiego, idę w drogę wieczności” – edycja i analiza treści testamentu hetmana wielkiego koronnego Adama Mikołaja Sieniawskiego

Agnieszka Słaby

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/KLIO.2015.050

Abstrakt


Przedmiotem artykułu jest edycja i analiza testamentu hetmana wielkiego,
Adama Mikołaja Sieniawskiego, jednego z najpotężniejszych magnatów z początku XVIII wieku. Osiągnął najważniejsze urzędy – trzymał zarówno buławę wielką koronną, kasztelanię krakowską jak i liczne ważne oraz dochodowe starostwa. W chwili śmierci pozostawił olbrzymi majątek, który zapisał rodzinie, a część dochodów rozdysponował pomiędzy najbliższych współpracowników, służbę jak i przeznaczył na legaty kościelne. Struktura testamentu wpisuje się w konwencję ars moriendi, dokument zawiera również odniesienie do ceremoniału pogrzebowego. Poprzez interesujące przestawienia poszczególnych części testamentu jak i zwroty skierowane do rodziny, zwłaszcza do córki, edytowany dokument pozwala na drobiazgowe odkrywanie postawy hetmana wobec doczesności, relacji patronalno-klientalnych i tym samym uzupełnia wiadomości na temat życia jednej z najważniejszych postaci czasów saskich.

Słowa kluczowe


testament, patronat, klientelizm, ceremonie pogrzebowe, Adam Mikołaj Sieniawski

Pełny tekst:

PDF
Partnerzy platformy czasopism