Mutabilis memoria. O kreatywnej i odtwórczej roli pamiętników czasów stanisławowskich w tworzeniu „obrazów przeszłości”

Dariusz Rolnik

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/KLIO.2015.047

Abstrakt


O pamiętnikach napisano już wiele, jednak nadal nie wyczerpano zakresu badań, w których mogą być pomocne. Obserwacja ta jest szczególnie trafna w odniesieniu do pamiętników napisanych w czasach panowania Stanisława Augusta. Liczba tych pamiętników
jest ogromna, ponieważ dla wielu autorów były to czasy wyjątkowe. Pierwsza niewyzyskana przestrzeń badawcza odnosi się do autorów i związków z ich środowiskiem.
W pamiętnikach zawarte są pewne elementy stereotypowego myślenia o wydarzeniach z przeszłości. Autorzy czasem podkreślali wartość przesłości, łącząc ją z teraźniejszością – momentem, w którym spisywano pamiętnik.

Słowa kluczowe


czasy stanisławowskie, szlachta, pamiętniki

Pełny tekst:

PDF
Partnerzy platformy czasopism