L’Etat actuel de la Pologne, par l’abbé Jean-Baptiste de Chèvremont (1702) : un regard surprenant sur la Pologne après l’élection d’Auguste II

Damien Mallet

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/KLIO.2015.046

Abstrakt


W artykule przedstawiono krótką analizę obrazu Korony I Litwy sporządzonego przez de Chèvremonta na początku XVIII wieku. W swoim L’Etat actuel de la Pologne („Prawdziwy obraz Polski”) de Chèvremont nazywa się „politycznym podróżnikiem”. Zaczyna od nakreślenia ukrytych sił działających poza sceną polityczną i zwraca uwagę, że nie udało się to wcześniejszym autorom francuskim, przez co ich prace były niekompletne. Następnie przedstawia pesymistyczną wizję polskiej dekadencji – de Chèvremont jest jednym z pierwszych, którzy używają tego określenia, pokazując główne przyczyny prowadzące Polskę powoli do smutnego końca. Zwraca również uwagę na to, dlaczego – jego zdaniem – Polska już przegrała swoją sprawę.

Słowa kluczowe


dekadencja, anarchia, polityka, Maria Kazimiera

Pełny tekst:

PDF
Partnerzy platformy czasopism