Indygeni pruscy i przybysze. Szlacheccy właściciele ziemscy w województwie malborskim Prus Królewskich w XVI–XVIII wieku

Wiesław Nowosad

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/KLIO.2015.043

Abstrakt


Istniejące w czasach I Rzeczypospolitej województwo malborskie było najmniejszym z trzech województw Prus Królewskich. Szlachecka własność ziemska tego województwa nie była imponująca. Liczyła zaledwie około 80 wsi, jednak stale była przedmiotem licznych kontraktów, umów, zastawów czy dziedziczenia. Z prowadzonych badań wynika, że przez 300 lat istnienia województwa w granicach państwa polskiego przewinęło
się przez nie około 200 rodzin. Rodzin zaliczanych do właścicieli ziemskich, czyli tych, którzy posiadali majątek prawem dziedzicznym. Tylko niewielu z nich udało się pozostać tu na dłużej. Wszyscy jednak zostawili swój ślad w źródłach. W mniejszym lub większym stopniu wywierali też wpływ na losy prowincji.

Słowa kluczowe


szlachta Prus Królewskich, województwo malborskie

Pełny tekst:

PDF
Partnerzy platformy czasopism