Rekonstrukcja historyczna wydarzeń pierwszej wojny światowej. Refleksje naukowo-dydaktyczne

Jan Chańko, Jolanta A. Daszyńska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/KLIO.2015.031

Abstrakt


Autorzy charakteryzują zjawisko rekonstrukcji historycznej w oparciu o przykłady rekonstrukcji z okresu I wojny światowej, głównie z obszaru Polski. W pierwszej części artykułu J. A. Daszyńska skupia się na przedstawieniu genezy rekonstrukcji historycznych na świecie i w Polsce (w latach dziewięćdziesiątych XX wieku). Wyjaśnia popularność grup rekonstrukcyjnych zajmujących się obydwoma wojnami światowymi. W części drugiej dydaktyk historii,  J. Chańko, charakteryzuje i ocenia walory edukacyjne inscenizacji i żywych lekcji historii o I wojnie światowej oraz możliwości wykorzystania przekazów medialnych. Zostały też przedstawione korzyści i zagrożenia wychowawcze związane z rekonstrukcjami.


Słowa kluczowe


rekonstrukcja historyczna; I wojna światowa; grupy rekonstrukcyjne; edukacja historyczna; żywe lekcje historii; wychowanie

Pełny tekst:

PDF
Partnerzy platformy czasopism