Idea i ideologizacja czarownictwa w interpretacji Bartosza Marcińczaka

Weronika Pawlik-Kwaśniewska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/KLIO.2015.010

Abstrakt


B. Marcińczak, „Między łacnowiernością i niewiernością”. Diabeł, magia i czary w „Nowych Atenach” i „Diable w swojej postaci”, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2014, ss. 235, ISBN: 978-83-7181-835-6.


Pełny tekst:

PDF
Partnerzy platformy czasopism